x
Empty

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

 • De stichting Stichting Water for Life heeft de drinkwaterbedrijven Vitens en Evides Waterbedrijf gemachtigd namens haar op te treden in het economisch verkeer.
 • Stichting Water for Life is erkend als ‘algemeen nut beogende instelling’ volgens art. 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.
 • Om kosten te besparen en een zo groot mogelijk deel van de donaties te kunnen besteden aan de stichtingsdoelen, maakt Stichting Water for Life zoveel mogelijk gebruik van de processen en communicatiemomenten van Vitens en Evides.

2. Deelname particulieren

 • Particuliere drinkwaterklanten van Vitens en Evides Waterbedrijf kunnen donateur worden voor een vast bedrag van € 0,05, € 0,10 of € 0,15 per dag. Over een vol jaar gezien, is de bijdrage dan respectievelijk circa € 18,25,  € 36,50 of € 54,75.
 • De berekening van dit bedrag gaat in op de dag dat Vitens of Evides de aanmelding verwerkt heeft.
 • De donatie van klanten van Vitens en Evides verloopt via de waternota. Wordt de waternota van Vitens of Evides automatisch betaald, dan wordt de bijdrage aan Water for Life met de waternota afgeschreven. Wordt de waternota van Vitens of Evides per acceptgiro betaald, dan wordt het bedrag op de waternota verhoogd met de bijdrage aan Water for Life.
 • Klanten van Vitens en Evides kunnen zich aanmelden als donateur van Water for Life met de antwoordkaart in de folder van Water for Life. Bij aanmelding met de antwoordkaart via de reguliere post volgt – vanwege kostenbesparing – geen bevestiging.
 • Behalve met de antwoordkaart uit de folder van Water for Life, kunnen klanten van Vitens en Evides zich via deze site aanmelden met een elektronisch formulier. Na verzending volgt een bevestiging op het scherm.
 • Het donateurschap wordt stilzwijgend elk jaar met een jaar verlengd.
 • Verhogen, verlagen of beëindigen van de bijdrage aan Water for Life is mogelijk via het wijzigingsformulier, te vinden op www.waterforlife.nl/donateur-wijzigen. Er moet rekening gehouden worden met enige verwerkingstijd.
 • Alleen bestaande contractpartners (personen op wier naam de wateraansluiting staan) van Vitens of Evides kunnen vaste donateur worden van Water for Life.
 • Particulieren die geen waternota van Vitens of Evides ontvangen, kunnen Water for Life steunen door een eenmalige of terugkerende gift. Iedereen kan een zelfgekozen bedrag overmaken op rekeningnummer NL39INGB0672060132 ten name van Stichting Water for Life in Utrecht o.v.v. ‘donatie’.
 • Klanten van Vitens kunnen voor een bevestiging van de donatie contact opnemen met de afdeling Klantenservice van Vitens, telefoon 0900 – 0650 (lokaal tarief). Dit is alleen mogelijk bij een donatie hoger dan € 100.
 • Klanten van Evides kunnen voor een bevestiging van de donatie contact opnemen met de afdeling Klantenservice van Evides, telefoon 0900 – 0787 (lokaal tarief). Dit is alleen mogelijk bij een donatie hoger dan € 100.
 • Onder bepaalde voorwaarden zijn de sponsorbijdrage en de donatie fiscaal aftrekbaar. Meer informatie is verkrijgbaar bij de Belastingdienst. Er wordt geen btw geheven over de gift.

3. Deelname bedrijven

 • Bedrijven of organisaties die geen klant zijn van Vitens of Evides Waterbedrijf kunnen geen vaste donateur worden van Water for Life. Zij kunnen de stichting echter steunen door een zelfgekozen bedrag over te maken op rekeningnummer NL39INGB0672060132 ten name van stichting Water for Life in Utrecht o.v.v. donatie.
 • Bedrijven of organisaties die klant zijn van Vitens of Evides, kunnen vaste sponsor worden via de waternota.
 • Zij kunnen kiezen uit een vast bedrag van € 1, € 2 of € 3 per dag (respectievelijk € 365, € 730 of € 1.095 per jaar).
 • Sponsors kunnen de banner, het logo en producten van Water for Life gebruiken voor interne en externe communicatiedoeleinden.
 • Wordt de waternota automatisch betaald, dan wordt de bijdrage aan Water for Life automatisch afgeschreven.
 • Wordt de waternota per acceptgiro betaald, dan wordt het bedrag op de nota verhoogd met de bijdrage aan Water for Life.
 • De berekening van het bedrag gaat in op de dag dat Vitens de aanmelding heeft verwerkt in het systeem.
 • Alleen bestaande contractpartners van Vitens kunnen via de waternota automatisch deelnemen aan Water for Life. Dus alleen bedrijven/organisaties op wiens naam de wateraansluiting staan.
 • Aanmelden als sponsor van Water for Life kan door elektronische aanmelding of via de antwoordkaart in de folder Water for Life.
 • De sponsordeelname aan Water for Life wordt stilzwijgend elk jaar met een jaar verlengd.
 • Verhogen, verlagen of beëindigen van de bijdrage aan Water for Life is mogelijk via het wijzigingsformulier. Men dient rekening te houden met enige verwerkingstijd.
 • Klanten van Vitens kunnen voor een bevestiging van de donatie contact opnemen met de afdeling Klantenservice van Vitens, telefoon 0900 – 0650 (lokaal tarief). Dit is alleen mogelijk bij een donatie hoger dan € 100.
 • Klanten van Evides kunnen voor een bevestiging van de donatie contact opnemen met de afdeling Klantenservice van Evides, telefoon 0900 – 0787 (lokaal tarief). Dit is alleen mogelijk bij een donatie hoger dan € 100.
 • Onder bepaalde voorwaarden zijn de sponsorbijdrage en de donatie fiscaal aftrekbaar. Meer informatie is verkrijgbaar bij de Belastingdienst.

4. Betaling

 • Betaling van het aangegeven bedrag vindt voor klanten van Vitens en Evides Waterbedrijf plaats conform de huidige betalingsmethode van de waternota (automatisch of via acceptgiro) en via hetzelfde rekeningnummer waarmee de betaling van de waternota plaatsvindt.
 • Jaarlijks ontvangen klanten van Vitens en Evides een jaarafrekening met een overzicht van het waterverbruik en overige kosten. Op deze jaarrekening wordt tevens de bijdrage aan Water For Life over de tot dan toe deelgenomen periode vermeld.
 • De betaling van de bijdrage aan Water for Life vindt op dagbasis plaats.

5. Verhuizen

 • Bij verhuizing binnen de verzorgingsgebieden van Vitens of Evides Waterbedrijf vervalt de deelname aan Water for Life automatisch. Indien de klant zijn bijdrage wil continueren, kan de klant dit aangeven op het verhuisformulier van Vitens of Evides of zich opnieuw aanmelden via www.waterforlife.nl of via de antwoordkaart in de folder Water for Life.
 • Ook bij verhuizing buiten de verzorgingsgebieden van Vitens of Evides vervalt automatisch de deelname aan Water for Life. De mogelijkheid bestaat om de stichting te blijven steunen door een eigen bijdrage over te maken op het rekeningnummer NL39INGB0672060132 ten name van stichting Water for Life in Utrecht o.v.v. ‘donatie’.

6. Communicatie

 • Om kosten te besparen en een zo groot mogelijk bedrag te kunnen besteden aan projecten in ontwikkelingslanden, vindt er geen schriftelijke communicatie met sponsors en donateurs plaats over de voortgang van de projecten.
 • De voortgang van de projecten is te volgen via deze website.

Vragen of suggesties

 • Meer informatie over Water for Life is te vinden op deze site. De meest gestelde vragen over de stichting zijn hier opgenomen.
 • Klanten van Vitens kunnen vragen, suggesties of klachten mailen naar communicatie@vitens.nl. of sturen naar Vitens N.V., t.a.v. afdeling Communicatie, o.v.v. Water for Life, Postbus 1205, 8001 BE Zwolle.
 • De afdeling Klanten van Vitens is bereikbaar via het nummer 0900 – 0650 (lokaal tarief).
 • Klanten van Evides Waterbedrijf kunnen hun vragen, suggesties of klachten sturen naar bkc@evides.nl of naar Evides NV, t.a.v. Water for Life, Antwoordnummer 60532, 3060 WB Rotterdam.
 • De klantenservice van Evides is bereikbaar op het nummer 0900 – 0787 (lokaal tarief).

Slotbepalingen

 • Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari 2019. Met ingang van die datum vervallen de tot dan geldende voorwaarden.
 • Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als ‘Algemene Voorwaarden Stichting Water for Life 2019’.