x
Empty

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

 • De stichting Water for Life heeft de waterbedrijven Vitens en Evides Waterbedrijf gemachtigd namens haar op te treden in het economisch verkeer.
 • De stichting Water for Life is erkend als ‘algemeen nut beogende instelling’ volgens art. 24 van de Successiewet.
 • Om kosten te besparen en een zo groot mogelijk deel van de donaties te kunnen besteden aan de stichtingsdoelen, maakt de stichting Water for Life zoveel mogelijk gebruik van de processen en communicatiemomenten van Vitens en Evides Waterbedrijf.

2. Deelname particulieren

 • Particuliere drinkwaterklanten van Vitens en Evides Waterbedrijf kunnen donateur worden voor een vast bedrag van € 0,05, € 0,10 of € 0,15 per dag. Over een vol jaar gezien, is de bijdrage dan respectievelijk circa € 18, € 36 of € 54.
 • De berekening van dit bedrag gaat in op de dag dat Vitens of Evides Waterbedrijf de aanmelding verwerkt heeft.
 • De donatie van klanten van Evides Waterbedrijf wordt één maal per jaar van de rekening afgeschreven via automatische incasso.
 • De donatie van klanten van Vitens verloopt via de maandelijkse waternota. Wordt de waternota van Vitens automatisch betaald, dan wordt de bijdrage aan Water for Life met de waternota afgeschreven. Wordt de waternota van Vitens per acceptgiro betaald, dan wordt het bedrag op de waternota verhoogd met de bijdrage aan Water for Life.
 • Klanten van Vitens en Evides Waterbedrijf kunnen zich aanmelden als donateur van Water for Life met de antwoordkaart in de folder van Water for Life. Bij aanmelding met de antwoordkaart via de reguliere post volgt – vanwege kostenbesparing – geen bevestiging.
 • Klanten van Evides Waterbedrijf kunnen via deze site de antwoordkaart downloaden of opvragen.
 • Behalve met de antwoordkaart uit de folder van Water for Life, kunnen klanten van Vitens zich via deze site aanmelden met een elektronisch formulier. Na verzending volgt een bevestiging op het scherm.
 • Het donateurschap wordt stilzwijgend elk jaar met een jaar verlengd.
 • Verhogen, verlagen of beëindigen van de bijdrage aan Water for Life is mogelijk via het wijzigingsformulier, te vinden op www.waterforlife.nl/donateur-wijzigen. Er moet rekening gehouden worden met enige verwerkingstijd.
 • Alleen bestaande contractpartners (personen op wier naam de wateraansluiting staan) van Vitens of Evides kunnen vaste donateur worden van Water for Life.
 • Particulieren die geen waternota van Vitens of Evides Waterbedrijf ontvangen, kunnen Water for Life steunen door een eenmalige of terugkerende gift. Klanten van Vitens kunnen een zelfgekozen bedrag overmaken op rekeningnummer NL39INGB0672060132 ten name van stichting Water for Life in Utrecht o.v.v. ‘donatie’. Klanten van Evides Waterbedrijf kunnen een bedrag storten op het banknummer NL20INGB0000151853 ten name van Evides Waterbedrijf N.V. o.v.v. Water for Life.
 • Voor een bevestiging van de donatie kunnen klanten van Vitens contact opnemen met de afdeling Klantenservice, telefoon 0900 – 0650 (lokaal tarief). Dit is alleen mogelijk bij een donatie hoger dan € 100.
 • Klanten van Evides Waterbedrijf kunnen de klanten-service bereiken via het nummer 0900 – 0787.
 • Onder bepaalde voorwaarden zijn de sponsorbijdrage en de donatie fiscaal aftrekbaar. Meer informatie is verkrijgbaar bij de Belastingdienst. Er wordt geen btw geheven over de gift.

3. Deelname bedrijven

 • Bedrijven of organisaties die geen klant zijn van Vitens of Evides Waterbedrijf kunnen geen vaste donateur worden van Water for Life. Zij kunnen de stichting echter steunen door een zelfgekozen bedrag over te maken op rekeningnummer NL39INGB0672060132 ten name van stichting Water for Life in Utrecht o.v.v. donatie.
 • Bedrijven of organisaties die klant zijn van Vitens, kunnen vaste sponsor worden via de waternota. Dit is dus alleen mogelijk voor klanten van Vitens.
 • Zij kunnen kiezen uit een vast bedrag van € 1, € 2 of € 3 per dag (respectievelijk € 365, € 730 of € 1.095 per jaar).
 • Sponsors kunnen de banner, het logo en producten van Water for Life gebruiken voor interne en externe communicatiedoeleinden.
 • Wordt de waternota automatisch betaald, dan wordt de bijdrage aan Water for Life automatisch afgeschreven.
 • Wordt de waternota per acceptgiro betaald, dan wordt het bedrag op de nota verhoogd met de bijdrage aan Water for Life.
 • De berekening van het bedrag gaat in op de dag dat Vitens de aanmelding heeft verwerkt in het systeem.
 • Alleen bestaande contractpartners van Vitens kunnen via de waternota automatisch deelnemen aan Water for Life. Dus alleen bedrijven/organisaties op wiens naam de wateraansluiting staan.
 • Aanmelden als sponsor van Water for Life kan door elektronische aanmelding of via de antwoordkaart in de folder Water for Life.
 • De sponsordeelname aan Water for Life wordt stilzwijgend elk jaar met een jaar verlengd.
 • Verhogen, verlagen of beëindigen van de bijdrage aan Water for Life is mogelijk via het wijzigingsformulier, te vinden op www.waterforlife.nl/donateur-wijzigen. Men dient rekening te houden met enige verwerkingstijd.
 • Voor een bevestiging van de donatie kan contact opgenomen worden met de afdeling Klantenservice van Vitens, telefoon 0900 – 0650 (€ 0,10 p/min). Dit is alleen mogelijk bij een donatie hoger dan € 100.
 • Onder bepaalde voorwaarden zijn de sponsorbijdrage en de donatie fiscaal aftrekbaar. Meer informatie is verkrijgbaar bij de Belastingdienst.

4. Betaling

 • Betaling van het aangegeven bedrag vindt voor klanten van Vitens plaats conform de huidige betalingsmethode van de waternota (automatisch of via acceptgiro) en via hetzelfde rekeningnummer waarmee de betaling van de waternota plaatsvindt.
 • Jaarlijks ontvangen klanten van Vitens en Evides Waterbedrijf een jaarafrekening met een overzicht van het waterverbruik en overige kosten. Op deze jaarrekening wordt tevens de bijdrage aan Water For Life over de tot dan toe deelgenomen periode vermeld.
 • De betaling van de bijdrage aan Water for Life vindt op dagbasis plaats.

5. Verhuizen

 • Bij verhuizing binnen de verzorgingsgebieden van Vitens of Evides Waterbedrijf vervalt de deelname aan Water for Life automatisch. Indien de klant zijn bijdrage wil continueren, kan de klant dit aangeven op het verhuisformulier van Vitens of Evides Waterbedrijf of zich opnieuw aanmelden via www.waterforlife.nl of via de antwoordkaart in de folder Water for Life.
 • Ook bij verhuizing buiten de verzorgingsgebieden van Vitens of Evides Waterbedrijf vervalt automatisch de deelname aan Water for Life. De mogelijkheid bestaat om de stichting te blijven steunen door een eigen bijdrage over te maken op het rekeningnummer NL39INGB0672060132 ten name van stichting Water for Life in Utrecht o.v.v. ‘donatie’.

6. Communicatie

 • Om kosten te besparen en een zo groot mogelijk bedrag te kunnen besteden aan projecten in ontwikkelingslanden, vindt er geen schriftelijke communicatie met sponsors en donateurs plaats over de voortgang van de projecten.
 • De voortgang van de projecten is te volgen via deze website.

Vragen of suggesties

 • Meer informatie over Water for Life is te vinden op deze site. De meest gestelde vragen over de stichting zijn opgenomen onder de menukeuze ‘vragen’.
 • Klanten van Vitens kunnen vragen, suggesties of klachten mailen naar communicatie@vitens.nl. of sturen naar Vitens N.V., t.a.v. afdeling Communicatie, o.v.v. Water for Life, Postbus 1090, 8200 BB Lelystad.
 • De afdeling Klanten van Vitens is bereikbaar via het nummer 0900 – 0650 (€ 0,10 per minuut).
 • Klanten van Evides Waterbedrijf kunnen hun vragen, suggesties of klachten sturen naar bkc@evides.nl of naar Evides NV, t.a.v. Water for Life, Antwoordnummer 60532, 3060 WB Rotterdam.
 • De klantenservice van Evides Waterbedrijf is bereikbaar op het nummer 0900 – 0787.