https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x960_fit_center-center_85_none/Nieuwsbrief-1.JPG

Drinkwater en toiletten voor kinderen op scholen in Ethiopië

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x1920_fit_center-center_85_none/Nieuwsbrief-2.JPG

Naar school gaan is voor veel kinderen wereldwijd, ook in Ethiopië, niet vanzelfsprekend. Hier zijn kinderen vaak verantwoordelijk voor het halen van water, kilometers lopen van huis. Dit kost veel tijd. Tijd waarin ze niet naar school kunnen. Ook het gebrek aan schoon drinkwater en basis sanitaire voorzieningen, zoals toiletten, is op scholen een groot probleem. Het gebrek aan schoon water en goede hygiëne raakt meisjes tijdens hun menstruatie. 83,9% van de meisjes in Ethiopië heeft op school namelijk geen toegang tot een toilet en schoon water. Hierdoor kunnen zij tijdens hun menstruatie niet naar school. Bovendien rust er een taboe op ongesteld zijn waardoor meisjes vaak niet durven te vertellen dat ze ongesteld zijn en zich ziek melden. Het gebrek aan kennis over dit onderwerp zorgt ervoor dat meisjes achterstand oplopen tijdens hun opleiding. Gemiddeld blijven meisjes in Ethiopië 2 maanden per jaar thuis en keren in het ergste geval niet terug naar school.

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x1920_fit_center-center_85_none/Nieuwsbrief-6.JPG

Om ervoor te zorgen dat dit water- en sanitatieprobleem in Ethiopië wordt opgelost, zodat kinderen veilig en zorgeloos naar school kunnen, slaan Amref Flying Doctors en Stichting Water for Life de handen ineen. Beide organisaties streven namelijk hetzelfde doel na: Water en sanitatie voor iedereen in 2030. In een gezamenlijk project, dat mede gefinancierd wordt door de Made Blue Foundation, realiseren Amref Flying Doctors en Water for Life drinkwateraansluitingen en toiletten op 5 publieke scholen in Ethiopië. Ook worden er trainingen gegeven en komen er voorlichtingscampagnes over hygiëne. Amref Flying Doctors en Stichting Water for Life zetten samen campagnes op in Nederland om aandacht te vragen voor de problematiek in Ethiopië en om fondsen te werven voor dit programma. De doelstelling is om op de 5 geselecteerde scholen in totaal bijna 20.000 mensen van schoon drinkwater en goede hygiëne te voorzien, inclusief voorzieningen voor meisjes tijdens de menstruatie.

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x1920_fit_center-center_85_none/Nieuwsbrief-3.JPG

Zowel Water for Life als Amref Flying Doctors is vertegenwoordigd in Ethiopië, waardoor samenwerking lokaal wordt versterkt. Patricia Vermeulen, CEO van Amref Flying Doctors, vertelt: “Amref heeft uiteenlopende programma’s in Ethiopië om de waterproblemen aan te pakken. Zo ook het programma ‘Schoon water en goede hygiëne in en rond de school’. Binnen dit programma focussen wij ons op 5 zaken: 1) watervoorzieningen aanleggen in sloppenwijken, 2) schoon water en sanitair realiseren op scholen, 3) voorlichting geven, 4) taboes doorbreken rond menstruele hygiëne en 5) werkgelegenheid creëren. Sinds 2017 hebben onze WASH interventies cumulatief meer dan een half miljoen mensen duurzame toegang tot schoon drinkwater gegeven, bijna 700.000 mensen betere sanitaire voorzieningen geboden en voor ongeveer 800.000 mensen in Ethiopië een betere hygiëne.”

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x1920_fit_center-center_85_none/2012-ethiopia-bogaerts-vei-26-1000px-1.jpg

Toine Ramaker, directeur van Stichting Water for Life, vertelt: “Water for Life werkt al jaren actief samen met verschillende lokale waterbedrijven in Addis Abeba en drie kleinere stadjes in de Oromia regio. Hier realiseren we drinkwatervoorzieningen en geven we trainingen op het gebied van hygiëne. In de afgelopen jaren hebben meer dan 200.000 mensen toegang gekregen tot veilig en betaalbaar water. Ook zijn we actief in een project ten noorden van Addis Abeba, waarin we werken aan de bescherming van de drinkwaterbronnen door met lokale gemeenschappen maatregelen te treffen tegen erosie, bodemuitputting en ontbossing.”

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x1920_fit_center-center_85_none/Nieuwsbrief-4.JPG

Zowel Toine als Patricia zijn trots op de samenwerking tussen beide organisaties. Toine: “Het meest trots ben ik op het feit dat we samen het belang van jonge kinderen voorop stellen en hen helpen om zich beter te concentreren op hun leerprestaties door zorgen over drinkbaar water en het hebben van een toilet weg te nemen.” Patricia vult aan: “Met dit gezamenlijke project is het potentieel aangeboord om onze samenwerking ook naar andere landen uit te breiden. De impact die we daarmee maken is vele malen groter dan dit programma alleen en daar ben ik erg trots op.

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x1920_fit_center-center_85_none/5M6A4920_2022-08-23-083448_maze.jpg

Werken in Ethiopië brengt ook uitdagingen met zich mee. Patricia: “Ethiopië wordt sinds eind 2020 verscheurd door een gewelddadig conflict in het noorden van het land. Het regeringsleger vecht tegen de oprukkende rebellen van het Tigray People's Liberation Front (TPLF). Duizenden mensen zijn omgekomen en er wordt gesproken over miljoenen vluchtelingen. Door het conflict én door de coronapandemie, sprinkhanenplaag en droogte heerst er een hongersnood. Het zijn enorm schrijnende omstandigheden waarin wij werken, maar onze inspanningen voor schoon drinkwater en goede hygiëne in en rond scholen gaat onverminderd door. De noodzaak is ongekend op het moment.”

Het is de bedoeling dat Amref Flying Doctors en Water for Life in de toekomst meer gezamenlijke projecten zullen starten. Patricia: “Ik hoop dat we op de 5 geselecteerde scholen met onze interventie bijna 20.000 mensen kunnen voorzien van zowel schoon drinkwater als een goede hygiëne. Uiteraard hoop ik ook dat onze samenwerking succesvol wordt voortgezet en wordt uitgebreid naar andere landen. Nu we elkaars werkwijze binnen dit programma leren kennen, vergemakkelijkt dat de stap om ook in andere landen met elkaar de handen ineen te slaan.” Toine vult aan: “Ik hoop dat de eerste 5 scholen in Ethiopië een voorbode zijn voor een langere samenwerking waarin we vele scholen kunnen voorzien van water- en sanitaire voorzieningen en op die manier een standaard neerzetten zodat ook andere partijen zich aansluiten bij dit initiatief.”

Andere Water for Life projecten in Ethiopië