https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x960_fit_center-center_85_none/Ethiopië_Sendafa_waterpunt_gieter-2.jpg

Drinkwater en toiletten in Sendafa, Ethiopië

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x1920_fit_center-center_85_none/Sendafa-25-meii.jpg

Sendafa is een stad in Ethiopië, waar ongeveer 94.000 mensen wonen. Deze inwoners hebben niet allemaal toegang tot schoon drinkwater en halen op dit moment water uit grondwaterputten. Deze putten leveren echter maar heel weinig water, wat lang niet genoeg is voor alle inwoners van de stad.

Daarom wordt er, met financiering van Water for Life, een project gestart in Sendafa. Er wordt een groot waterreservoir van 300 kubieke meter gebouwd, met een distributieleiding van 3 kilometer om alle inwoners toegang te geven tot drinkwater.

Ook worden er voor dit project 2 toiletblokken met 8 toiletten per blok gebouwd op de plaatselijke markt. Hierbij worden ook voorzieningen gerealiseerd om de handen te wassen. Jongeren die in het gebied wonen gaan de toiletblokken schoonmaken en krijgen hiervoor betaald. Dit draagt bij aan hun financiële onafhankelijkheid en op deze manier blijven de toiletten schoon, operationeel en duurzaam.

Help mee!