https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x960_fit_center-center_85_none/Arusha_school_WASH-5.jpeg

Teenstra Foundation draagt bij!

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x1920_fit_center-center_85_none/Tanzania_Arusha_handen_wassen_scholen_WASH.jpeg

Teenstra Foundation

De Teenstra Foundation ondersteunt Nederlandse Rotaryclubs, Rotaractclubs, alsmede overkoepelende Rotary-organisaties bij het realiseren van hun projecten voor groepen in de samenleving die een steun in de rug nodig hebben - door het geven van een financiële bijdrage. Een deel van de opbrengsten van het vermogen is geoormerkt voor jeugd. Het overige deel wordt besteed binnen de doelstelling, in binnen- en buitenland.

De Teenstra Foundation draagt nu ook 10.000 euro bij aan het School WASH project in Arusha.