https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x960_fit_center-center_85_none/IMG_3015.jpeg

Thomas werkt in Genuk, Indonesië voor schoon drinkwater voor inwoners

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x1920_fit_center-center_85_none/genuk.jpeg

Thomas werkt bij Vitens en woont met zijn gezin in Indonesië. Hier zet hij zich in voor een project van Water for Life om voor de inwoners van de arme wijk Genuk een waterleidingnetwerk aan te leggen. Hierdoor krijgen ze binnenkort toegang tot schoon en veilig kraanwater aan huis. Inwoners van de wijk, zoals Ms. Siti, moeten nu nog 1 kilometer lopen om water te halen bij een publieke put met ondiep grondwater. Soms is er onvoldoende water en door de slechte afvoer vervuilen deze putten vaak in het regenseizoen. Doordat veel industrieën en mensen ondiep grondwater uit de bodem onttrekken, vindt er ook veel bodemdaling plaats, op sommige plekken wel 10 centimeter per jaar.

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x1920_fit_center-center_85_none/IMG_3053.JPEG

‘Mensen worden nu nog onnodig ziek, omdat zij vervuild water gebruiken. Daarom willen we samen met het lokale drinkwaterbedrijf zorgen voor een watervoorziening die nu en in de toekomst schoon drinkwater biedt’ aldus Thomas. ‘Gelukkig heeft het project door de corona-crisis geen vertraging opgelopen. Wel is het lastiger mensen te bereiken voor ons project. Veel mensen zijn bijvoorbeeld een deel van hun inkomen kwijt, dat heeft impact. Kunnen ze dan nog hun drinkwater betalen? We zoeken nu naar een oplossing.’

Wil jij ook helpen?