x
Empty

Privacy Statement

Water for Life is afhankelijk van jouw bijdrage. Met jouw donatie draag jij direct bij aan de aanleg van infrastructuur om mensen toegang te bieden tot water- en of sanitatie.

Water for Life is het kraanwaterfonds van Nederland, wat wordt gesteund door de Nederlandse publieke waterbedrijven Vitens, Evides Waterbedrijf, Waterleiding Maatschappij Limburg en Waterbedrijf Groningen. Deze waterbedrijven zetten zich samen in om drinkwatervoorzieningen in ontwikkelingslanden te verbeteren.

U als klant van de Nederlandse waterbedrijven kunt hieraan meehelpen. Zo kunt u vaste donateur worden en zo via de waterfactuur geld geven. Daarnaast kunt u een eenmalige gift doen of geld inzamelen door een actie te organiseren.

Verwerking van persoonsgegevens

Stichting Water for Life heeft het beheer van de donaties – in het algemeen – uitbesteed aan de administratie van het waterbedrijf Vitens. Vitens en Evides Waterbedrijf werven en innen donaties via de waterrekeningen die zij versturen naar hun klanten, in consignatie van de stichting Water for Life. Water for Life behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk. Water for Life heeft, via haar partner Vitens, passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens zo veel mogelijk te voorkomen. Zij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en handelen binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Voor het Privacy Statement van Vitens N.V. klik hier. Voor het Privacy Statement van Evides Waterbedrijf klik hier.

Centraal staat voor ons in het verwerken uw persoonsgegevens, onder andere:

  • Uw donatie kunnen verwerken en beheren
  • Kunnen voldoen aan (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen
  • U kunnen informeren via een nieuwsbrief. Dit doen wij alleen indien u toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

 

Hoe kunt u contact opnemen met Water for Life

Voor vragen, verzoeken of klachten kunt u contact opnemen met Water for Life via het contactformulier.

Donateurs die rechtstreeks aan Water for Life schenken via het Water for Life bankrekening nummer kunnen vragen, suggesties of klachten mailen naar info@waterforlife.nl

Vitens klanten die via hun waterrekening hun donatie doen aan Water for Life kunnen vragen, suggesties of klachten mailen naar communicatie@vitens.nl. of sturen naar Vitens N.V., t.a.v. afdeling Communicatie, o.v.v. Water for Life, Postbus 1205, 8001 BE Zwolle. De afdeling Klanten van Vitens is bereikbaar via het nummer 0900 – 0650

Evides klanten die van hun waterrekening hun donaties doen aan water for Life kunnen hun vragen, suggesties of klachten sturen naar bkc@evides.nl of naar Evides NV, t.a.v. Water for Life, Antwoordnummer 60532, 3060 WB Rotterdam. De klantenservice van Evides is bereikbaar op het nummer 0900 – 0787

 

Wanneer is dit Privacy Statement voor het laatst gewijzigd?

Water for Life behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement.

 

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 10 december 2019.