x
Empty

Onze projecten

Projectvoorstellen worden twee keer per jaar beoordeeld en goedgekeurd. Water for Life financiert de infrastructuur, dus 100% van de donaties gaan naar de projecten. Dit kan, omdat de waterbedrijven de overige kosten dekken. De uitvoering van de projecten gebeurt door lokale waterbedrijven met ondersteuning van Nederlandse drinkwaterexperts. Deze experts zien er op toe dat de kwaliteit goed is en het geld goed wordt besteed. Nadat het project is afgerond, is het lokale waterbedrijf eigenaar van de infrastructuur en nemen zij onderhoud en beheer op zich. Hiermee is de duurzaamheid geborgd. Nederlandse drinkwaterexperts gaan ook regelmatig terug naar de projecten, bijvoorbeeld om te controleren of alles nog werkt. Zo niet? Dan kijken we samen met het lokale waterbedrijf hoe we dit op kunnen lossen.

Bekijk hieronder onze lopende projecten!

Projecten

Dhaka (Dhamalkot 3)

Resultaten

3 projecten afgerond
18.553 mensen bereikt
626.860 euro’s besteed

Over Bangladesh

Bangladesh is een land in Zuid-Azië. Het land wordt aan drie zijden begrensd door India en heeft in het zuidoosten een stuk grens met Myanmar (Burma). Bangladesh is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Veel mensen wonen in sloppenwijken, waar vaak niet voldoende schoon drinkwater is en geen goede toiletten of wasgelegenheden zijn.

Opnieuw hulp voor arme wijk Dhamalkot

In de wijk Dhamalkot in de hoofdstad Dhaka zijn veel sloppenwijken. Deze wijken zijn vaak informeel, maar sommige bestaan al meer dan 30 jaar! De mensen die hier wonen leven vaak in kleine huisjes en basisvoorzieningen zijn er niet. Samen met het lokale waterbedrijf leggen wij hier nu leidingnetwerk aan. Omdat de mensen in deze wijk zelf geen eigenaar zijn, wordt er een gemeenschapsorganisatie opgericht. Zij zullen er ook voor zorgen dat er wordt betaald voor het water, en het waterbedrijf wordt geinfomeerd indien er lekkages of problemen zijn. Zo kunnen deze mensen toch toegang krijgen tot het kraanwater, net als de andere mensen in de stad.

Over Ethiopië

Ethiopië is een land in Oost-Afrika. In Ethiopië hebben veel mensen geen schoon drinkwater en goede toiletten. Ook weten ze vaak te weinig over het belang van hygiëne en daardoor worden ze ziek. De kindersterfte in het land ligt hoog. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat 70% van de infectieziektes in Ethiopië veroorzaakt wordt door vervuild drinkwater of door water overgedragen wordt.

Water op scholen in Sendafa

In Sendafa wordt gewerkt aan de bouw van 150 openbare toiletten. Deze toiletten worden gebouwd op 25 strategische plekken in Sendafa, zoals op scholen en bij markten en gezondheidscentra. Het uiteindelijke doel van het project is om naast vergroten van toegang tot sanitatie, ook de vervuiling van het water in de reservoirs van Sendafa tegen te gaan en zo te zorgen voor schoner drinkwater voor de inwoners.Op de foto een van de drinkwaterbronnen die met dit project beschermd gaan worden.

22.000 mensen krijgen water dichter bij huis

In Harar komen tien nieuwe openbare watertappunten en worden 64 bestaande handpompen gerepareerd. Om ervoor te zorgen dat de watertappunten goed uitgebaat en onderhouden worden, zullen binnen dit project lokale mensen getraind worden die de tappunten gaan beheren. In totaal hoeven straks 22.000 mensen minder ver te lopen voor hun drinkwater.

Water voor de arme wijken in Modjo

In Modjo wonen veel arme mensen in wijken waar de waterlevering door gebrek aan financiering een groot probleem is voor het lokale waterbedrijf. Water for Life zal daarom samen met het lokale waterbedrijf 9,5 km leidingnetwerk aanleggen, en huisaanslutingen en publieke tappunten bouwen. In 12 arme wijken hebben straks 12.710 mensen toegang tot water.

Water in Ambo

De stad Ambo is in Ethiopië bekend om het mineraalwater wat daar wordt gebottelt. Echter, mensen in de arme wijken hebben hier nog geen toegang tot kraanwater. Samen met het waterbedrijf gaan we dan ook in 8 wijken 15,6 km leidingnetwerk aanleggen en zullen huisaansluitingen en publieke tappunten worden gebouwd. In totaal zullen er 15.250 mensen toegang krijgen tot water.

Water in Adama

Adama is één van de snelst groeiende steden in Ethiopië. Samen met het waterbedrijf zullen we in 7 arme wijken 19,7 km leidingnetwerk aanleggen en huis- en publieke tappunten bouwen. Hierdoor krijgen ook de armste mensen in Adama gewoon toegang tot water uit de kraan.

Water en sanitatie in Addis Ababa

In de stad Addis Ababa, de hoofdstad van Ethiopië, levert het lokale waterbedrijf nog steeds niet aan iedereen water. Met name de arme mensen hebben hier nog geen toegang, doordat er juist in de arme wijken nog geen leidingnetwerk ligt. Ook zijn in deze wijken de sanitaire voorzieningen vaak slecht. Daarom zal met de financiering van Water for Life in vier wijken rond de stad leidingnetwerk worden aangelegd, worden publieke waterpunten aangelegd en op scholen en publieke locaties worden toiletten gebouwd. In totaal krijgen hierdoor 22.500 mensen verbeterde toegang krijgen tot drinkwater en gebruik kunnen maken van publieke toiletvoorzeningen

Projecten

Water voor Cebu
Water in Cagayan de Oro
Water in Bawayan

Resultaten

1 projecten afgerond
1.165 mensen bereikt
93.610 euro’s besteed

Over Filipijnen

De Filipijnen, officieel de Republiek der Filipijnen, liggen in Zuidoost-Azië. De Filipijnen bestaan uit meer dan 7.000 eilanden. In totaal wonen hier 103,3 miljoen mensen. De hoofdstad van de Filipijnen is Manilla.

Water voor Cebu

Dit project zorgt ervoor dat 3.566 huishoudens in Cebu in aanmerking komen voor een subsidie om een huisaansluiting te financieren, zodat ook de allerarmsten toegang hebben tot kraanwater.

Water in Cagayan de Oro

Cagayan de Oro is één van de snelst groeiende steden op het eiland Midanao. Deze stad wordt vaak geteisterd door zware regenval. Vaak de arme mensen rond de rivieren hebben hier het meeste last van. Vanuit de lokale overheid is er een programma opgezet waarbij nieuwe wijken worden aangelegd voor deze mensen. Water for Life zal hier in samenwerking met het lokale waterbedrijf zorgen dat er ook water uit de kraan komt.

Water in Bawayan

Op de Fillipijnen leeft ongeveer 73% van de mensen onder de armoedegrens. Deze mensen hebben vaak geen toegang tot water omdat ze de aansluitkosten niet kunnen betalen, terwijl het water dat zij nu kopen per jerrican veel duurder is. Met de financiering van Water for Life zal door het lokale waterbedrijf een subsidie worden opgezet waardoor 2.422 aansluitingen kunnen worden gesubsidieerd om 13.431 mensen van kraanwater te voorzien.

Over Ghana

Ghana ligt in Afrika. In Ghana beschikken duizenden mensen niet over schoon en veilig drinkwater. Ook is voorlichting over drinkwater, sanitatie en hygiëne hard nodig; door een gebrek aan kennis hierover worden veel mensen ziek.

100 scholen, 40.000 kinderen!

Water for Life is in Ghana betrokken bij schoolprojecten in Elmina en Cape Coast. In samenwerking met het WorldCoaches programma van de KNVB wordt voetbal gebruikt om schoolkinderen te trainen op het gebied van hygiëne en sanitatie. Water for Life draagt bij door te zorgen voor water en sanitaire voorzieningen op de scholen. Verdeeld over 4 verschillende projecten wordt in totaal op 100 scholen geïnvesteerd in sanitaire voorzieningen, wateraansluitingen en trainingen. Daarmee worden maar liefst 40.000 schoolkinderen bereikt.

Veilig water tappen voor 3.000 mensen

De meeste inwoners van Acherensua werken als boer. Ze hebben niet voldoende inkomsten voor een huisaansluiting. Met dit project worden zij geholpen. Er komen 10 openbare watertappunten waar 3.000 mensen straks schoon en betrouwbaar drinkwater kunnen halen. Ook wordt gewerkt aan de kwaliteit van het water. Met kleine investeringen gaat het lokale drinkwaterbedrijf GWCL zorgen voor water van betere kwaliteit. Ook worden 3 scholen aangesloten op het leidingnetwerk, waardoor 650 leerlingen en leraren toegang krijgen tot water.Meer informatie over dit project

Water voor Adenta

Adenta is een wijk in het noorden van de hoofdstad Accra. De mensen die hier wonen halen nu nog water uit de put, of wanneer ze iets meer geld hebben kopen ze water via tankvrachtwagens, want tot nu toe leverde het waterbedrijf hier nog geen water. Met dit project zullen we de wijk aansluiten op het leidingnetwerk van het lokale waterbedrijf. Vervolgens kunnen de mensen die dit kunnen betalen een eigen aansluiting aanvragen. Mensen met lagere inkomens kunnen hiervoor een subsidie krijgen. In totaal kan het nieuwe netwerk van 8,83 km voor 16.800 mensen in water voorzien.

Over Kenia

Kenia is een staat in Oost-Afrika. Het land ligt ingeklemd tussen Ethiopië, Somalië, de Indische Oceaan, Tanzania, het Victoriameer, Oeganda en Zuid-Soedan. In Kenia heeft lang niet iedereen toegang tot schoon en veilig drinkwater. Hulp is hier hard nodig.

8.090 inwoners toegang tot water

In Kachok, een arme wijk in de stad Kisumu, wordt een pijpleiding aangelegd, worden huisaanluitingen gepromoot en openbare waterpunten met prepaid meters aangelegd. Dankzij deze prepaid meters weten bewoners van tevoren precies wat ze voor hun drinkwater betalen. In totaal zullen 8.090 mensen Kachok toegang krijgen tot water.Meer informatie over dit project

Huisaansluitingen voor inwoners met lage inkomens

Met hulp van Water for Life breidt het lokale waterbedrijf MUWASCO haar waterleidingnetwerk uit met 14 kilometer. Op die manier bedient het straks ruim 9.000 mensen in de gebieden Rurii en Githuri. Er komen individuele aansluitingen, gedeelde aansluitingen en twee waterkiosken. MUWASCO biedt de mogelijkheid om gespreid te betalen voor een eigen huisaansluiting. Dit beleid maakt het ook voor de allerarmsten haalbaar om thuis toegang tot water te krijgen. Zij hoeven hun water niet langer uit vervuilde bronnen te halen.Meer informatie over dit project

53 km netwerk, 50 tappunten

Njuguini is een gebied net buiten de stad Nakuru in Kenia. Hier wonen veel boeren die kleine stukken land hebben en hun producten, waaronder mais, verkopen op de markt. De mensen hebben waterputten en in het droge seizoen halen zij water uit een bron in de buurt. Dankzij dit project zullen de mensen in dit gebied voor het eerst ook toegang hebben tot kraanwater. Om dit te realiseren, wordt samen met het lokale waterbedrijf een nieuw systeem opgezet waarbij vanuit verschillende bronnen water wordt opgepompt naar water opslagtanks. Met dit project wordt er 53 kilometer netwerk aangelegd, komt er een opslagtank waarin ruimte is voor 225 liter water en komen er 50 gedeelde tappunten. Het doel is dat er 780 huisaansluitingen gerealiseerd worden.

Water en sanitatie in Nakuru

In verschillende Low Income Area’s in Nakuru zal worden gewerkt aan het verbeteren van de water-, sanitatie en hygiene infrastructuur. Zo wordt ervoor gezorgd dat een aantal wijken zijn aangesloten op het waterleidingnetwerk. In samenwerking met medewerkers van het Ministerie van Gezondheid, worden huisbezoeken afgelegd om het belang van goed water, sanitair en hygiene uit te leggen. De mensen in deze wijken kunnen vervolgens een aansluiting of een toilet aanvragen door middel van een subsidieprogramma, wat samen met het lokale waterbedrijf is opgezet.

Water in Chiga - Kisumu

In Kisumu woont ongeveer 60% van de bevolking in arme wijken. Hier is vaak nog geen goede infrastructuur. Zo ook in Chiga. Een stukje rijden vanaf de stad, ligt hier aan de rand van de stad een wijk met ongeveer 9.500 inwoners. Met de financiering van Water for Life wordt het leidingnetwerk naar deze wijk uitgebreid, en worden 3 kiosken gebouwd waar de mensen voor een betaalbare prijs water kunnen halen, of wanneer de klanten dit kunnen betalen, kunnen zij met korting een huisaansluiting aanvragen.

Water in Total Mau Summit

Op dit moment halen de mensen in Total Mau Summit, een wijk vernoemd naar een tankstation, water uit een lokale bron. Hier zie je dan ook dieren water drinken, of jongens op motoren water halen wat zij verkopen aan de inwoners. Van een aantal oude kleine netwerkjes zal het lokale waterbedrijf NARUWASCO een goed functionerend watersysteem aanleggen en waterpunten bouwen. Dankzij dit project hebben straks 7.000 mensen toegang tot veilig water uit de kraan.

Projecten

Lilongwe

Resultaten

1 projecten afgerond
3.000 mensen bereikt
65.000 euro’s besteed

Over Malawi

Malawi is een land in Afrika en grenst aan Zambia, Tanzania en Mozambique. Het is een van de armste landen van de wereld. Meer dan de helft van de inwoners van het land verdient minder dan twee dollar per dag. De bevolking groeit hard en veel mensen zijn werkeloos.

15 extra waterkiosken en 8 kilometer pijpleiding

In Lilongwe halen mensen hun water bij waterkiosken maar die zijn er onvoldoende om iedereen van water te voorzien. De bevolking gaat op zoek naar andere bronnen en komt vaak uit bij onveilig drinkwater. Water for Life bouwt 15 extra kiosken in Lilongwe, legt 8 kilometer pijpleiding aan en verzorgt trainingen. In totaal worden hiermee meer dan 3.750 mensen bereikt.

Over Mozambique

Mozambique ligt in het zuidoosten van Afrika en is bijna 20 keer zo groot als Nederland. De drinkwater- en sanitatievoorzieningen in Mozambique zijn niet zoals ze zouden moeten zijn. Veel inwoners moeten kilometers lopen om water te halen. Dat water is meestal ook nog eens niet betrouwbaar. Op scholen ontbreekt het vaak aan goede toiletten.

Water in Mecanagro & Goto na de storm Idai

Tijdens de cycloon IDAI is de watervoorziening in Beira ook hard getroffen. In twee wijken in de stad gebruiken de mensen regenwater, of moeten ze lopen naar publieke waterpunten in andere wijken. Samen met FIPAG werken we aan het verbeteren van het leidingnetwerk, zodat alle mensen, en met name ook de armere mensen in de stad, straks toegang hebben tot water. In twee van deze wijken, Mecanagro en Goto zullen we met dit project leidingnetwerk aanleggen en huisaansluitingen promoten. Meer dan 20.000 mensen zullen met dit project toegang hebben tot kraanwater.

Water in Manga

De wijk Manga ligt in Beira, de tweede grootste stad in Mozambique. Manga is één van de arme wijken in Beira, waar 15.444 mensen wonen. Minder dan 30% van de mensen heeft toegang tot drinkwater. Daarom wordt met Water for Life 19,5 km leiding aangelegd, zodat 8.325 mensen straks gewoon water uit de kraan hebben.

Water voor de wijk Munhava

Met dit project in de arme wijk Munhava wordt het bestaande waterleidingnetwerk vervangen en verder uitgebreid. Het lokale waterbedrijf gaat 2.050 tuinaansluitingen en 225 huisaansluitingen promoten. Met dit project wordt de bestaande watervoorziening van 4.200 mensen verbeterd. Meer dan 11.000 mensen hebben straks de mogelijkheid om überhaupt toegang tot schoon water te krijgen.Meer informatie over dit project

Waterleidingen, openbare waterpunten en 1.000 huisaansluitingen

In de gebieden Chimoio Piloto en Augustino Neto wordt in totaal 18,8 km waterleiding aangelegd. Er komen tien openbare waterpunten en er is budget voor het realiseren van 1.000 huisaansluitingen. Inwoners moeten hier zelf aan meebetalen. Water for Life promoot deze huisaansluitingen bij de bevolking. In totaal bereikt Water for Life met dit project 24.054 mensen.

Scholen in Mozambique

Op twee scholen, een markt en een busstation komen in totaal elf sanitaire units met toiletten, schoon water en een plek om de handen te wassen. Zowel in de dorpsgemeenschap als op de scholen worden mensen door middel van trainingen bewust gemaakt van het belang van goede hygiene en schoon water. Ook wordt de inwoners geleerd hoe ze hun nieuwe faciliteiten moeten onderhouden en schoonhouden.Meer informatie over dit project

34 scholen, 88.587 kinderen

Op 34 van de scholen in Chimoio, Manica, Gondola and Beira die in de eerste fase van het Football for Water-programma dankzij financiering van Water for Life nieuwe sanitaire voorzieningen hebben gekregen, gaat Water for Life nu opnieuw aan de slag. Op veel scholen wordt er onvoldoende water geleverd, werken de faciliteiten om de handen te wassen niet goed en zijn er niet genoeg toiletten om te voldoen aan het groeiend aantal leerlingen. Ook zijn er opfriscursussen nodig om ervoor te zorgen dat de leerlingen de faciliteiten goed blijven onderhouden.

Football for Water is een samenwerking tussen KNVB, Unicef, Simavi, VEI, Aqua for All, Akvo en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Op scholen in Kenia, Ghana en Mozambique worden drinkwater- en sanitaire voorzieningen gerealiseerd. Door middel van voetbal leren schoolkinderen spelenderwijs over sanitatie en hygiëne.  

Projecten

Op dit moment zijn er geen Water for Life-projecten in Oeganda.

Resultaten

1 projecten afgerond
7.000 mensen bereikt
164.000 euro’s besteed

Over Oeganda

Oeganda of Uganda, officieel de Republiek Oeganda of de Republiek Uganda, is een land op de evenaar in Oost-Afrika dat – met de klok mee en vertrekkend vanuit het noorden – grenst aan Zuid-Soedan, Kenia, Tanzania, Rwanda en Congo-Kinshasa.

Projecten

Op dit moment zijn er geen Water for Life-projecten in Rwanda.

Resultaten

1 projecten afgerond
4.000 mensen bereikt
155.000 euro’s besteed

Over Rwanda

Rwanda ligt in Oost-Afrika en grenst aan Congo-Kinshasa, Oeganda, Tanzania en Burundi. Minder dan de helft van de inwoners van Rwanda heeft toegang tot veilig drinkwater.

Projecten

Op dit moment zijn er geen Water for Life-projecten in Vietnam.

Resultaten

12 projecten afgerond
110.012 mensen bereikt
1.736.509 euro’s besteed

Over Vietnam

Vietnam ligt in Zuid-Oost Azië, op het schiereiland Indochina. In veel gebieden in dit land is er niet genoeg schoon en veilig drinkwater en zijn er onvoldoende toiletten.