x
Empty

Projecten in Bangladesh

Over Bangladesh

Bangladesh is een land in Zuid-Azië. Het land wordt aan drie zijden begrensd door India en heeft in het zuidoosten een stuk grens met Myanmar (Burma). Bangladesh is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Veel mensen wonen in sloppenwijken, waar vaak niet voldoende schoon drinkwater is en geen goede toiletten of wasgelegenheden zijn.

Toegang tot water en sanitaire voorzieningen voor 6.500 gezinnen

In Dhaka werkt Water for Life aan de verbetering van de toegang tot water, sanitaire voorzieningen en hygiëne voor ongeveer 6.500 gezinnen die wonen in de sloppenwijken Dhamalkot en Hazi. In totaal zijn dat 32.700 volwassenen en kinderen. Er worden toiletten gebouwd en waterleidingen aangelegd. De bewoners van de wijken worden getraind op het gebied van water en hygiene.Meer informatie over dit project

Projecten in Ethiopië

Over Ethiopië

Ethiopië is een land in Oost-Afrika. In Ethiopië hebben veel mensen geen schoon drinkwater en goede toiletten. Ook weten ze vaak te weinig over het belang van hygiëne en daardoor worden ze ziek. De kindersterfte in het land ligt hoog. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat 70% van de infectieziektes in Ethiopië veroorzaakt wordt door vervuild drinkwater of door water overgedragen wordt.

Verbeterde toegang tot drinkwater voor de armen

De meerderheid van de inwoners van Harar heeft geen toegang tot veilig drinkwater. Ze moeten daarvoor lange afstanden lopen of drinken water dat niet schoon is. Water for Life zorgt ervoor dat 4.121 mensen verbeterde toegang tot water krijgen door middel van gedeelde wateraansluitingen en huisaansluitingen. Na een reeks trainingen wordt een aantal inwoners verantwoordelijk voor het beheer, het onderhoud en de financiële administratie van het lokale waterleidingnetwerk.Meer informatie over dit project

Over Ghana

Ghana ligt in Afrika. In Ghana beschikken duizenden mensen niet over schoon en veilig drinkwater. Ook is voorlichting over drinkwater, sanitatie en hygiëne hard nodig; door een gebrek aan kennis hierover worden veel mensen ziek.

20 scholen aangesloten op waternetwerk

Met dit project worden 20 scholen in Elmina voorzien van water- en sanitaire voorzieningen. Alle scholen worden aangesloten op het waternetwerk. Hiermee zullen meer dan 11.000 kinderen toegang hebben tot nieuwe voorzieningen op scholen.

Football for Water is een initiatief van de KNVB, UNICEF, Simavi, Aqua for All, AKVO, Vitens Evides International en het Ministerie van Buitenlandse Zaken en verzorgt drinkwatervoorzieningen en toiletten voor meer dan 700.000 scholieren in Ghana, Kenia en Mozambique. De KNVB leidt, via KNVB WorldCoaches, lokale voetbalcoaches op om kinderen via voetbal spelenderwijs het belang van goede hygiëne bij te brengen.Meer informatie over dit project

Zes opslagtanks en 89 toiletten

Dit project sluit 18 scholen aan op het waterleidingnetwerk. De scholen krijgen in totaal zes opslagtanks en 89 toiletten. Ook worden er hygiene-trainingen gegeven. Alles bij elkaar worden 5.398 schoolkinderen bereikt.

Football for Water is een initiatief van de KNVB, UNICEF, Simavi, Aqua for All, AKVO, Vitens Evides International en het Ministerie van Buitenlandse Zaken en verzorgt drinkwatervoorzieningen en toiletten voor meer dan 700.000 scholieren in Ghana, Kenia en Mozambique. De KNVB leidt, via KNVB WorldCoaches, lokale voetbalcoaches op om kinderen via voetbal spelenderwijs het belang van goede hygiëne bij te brengen. 

11.927 kinderen toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen

In de gemeente Cape Coast zijn 30 scholen geselecteerd waar Football for Water aan de slag gaat. In totaal zullen 11.927 kinderen op 30 scholen toegang krijgen tot verbeterde drinkwater en sanitaire voorzieningen.

Football for Water is een initiatief van de KNVB, UNICEF, Simavi, Aqua for All, AKVO, Vitens Evides International en het Ministerie van Buitenlandse Zaken en verzorgt drinkwatervoorzieningen en toiletten voor meer dan 700.000 scholieren in Ghana, Kenia en Mozambique. De KNVB leidt, via KNVB WorldCoaches, lokale voetbalcoaches op om kinderen via voetbal spelenderwijs het belang van goede hygiëne bij te brengen. Meer informatie over dit project

Extra toiletten en trainingen

Op 41 scholen in Ghana waar Football for Water zorgde voor betere drinkwater- en sanitaire voorzieningen, verbetert Water for Life de laatste zaken. Zo worden er extra toiletten gebouwd en nog meer trainingen gegeven. Op deze manier zorgt Water for Life ervoor dat de projecten écht duurzaam zijn.

Football for Water is een initiatief van de KNVB, UNICEF, Simavi, Aqua for All, AKVO, Vitens Evides International en het Ministerie van Buitenlandse Zaken en verzorgt drinkwatervoorzieningen en toiletten voor meer dan 700.000 scholieren in Ghana, Kenia en Mozambique. De KNVB leidt, via KNVB WorldCoaches, lokale voetbalcoaches op om kinderen via voetbal spelenderwijs het belang van goede hygiëne bij te brengen.

Over Kenia

Kenia is een staat in Oost-Afrika. Het land ligt ingeklemd tussen Ethiopië, Somalië, de Indische Oceaan, Tanzania, het Victoriameer, Oeganda en Zuid-Soedan. In Kenia heeft lang niet iedereen toegang tot schoon en veilig drinkwater. Hulp is hier hard nodig.

Bijbrengen belang van goede hygiëne

Op 24 scholen in Kisumu en Nakuru levert Water for Life een bijdrage aan de al uitgevoerde Football for Water-werkzaamheden. Op deze scholen zitten in totaal 21.426 kinderen. Daarnaast zijn er zes nieuwe basisscholen in Nakuru geselecteerd waar Football for Water aan de slag gaat. Op deze scholen komen nieuwe water- en sanitatie-voorzieningen en wordt de kinderen het belang van goede hygiene bijgebracht.

Football for Water is een initiatief van de KNVB, UNICEF, Simavi, Aqua for All, AKVO, Vitens Evides International en het Ministerie van Buitenlandse Zaken en verzorgt drinkwatervoorzieningen en toiletten voor meer dan 700.000 scholieren in Ghana, Kenia en Mozambique. De KNVB leidt, via KNVB WorldCoaches, lokale voetbalcoaches op om kinderen via voetbal spelenderwijs het belang van goede hygiëne bij te brengen.

Schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen voor 3.200 kinderen

Op vier basisscholen in Mombasa wordt via Football for Water het leven van schoolkinderen naar een hoger niveau getild. De toegang tot schoon drinkwater en tot sanitaire voorzieningen wordt verbeterd en er wordt spelenderwijs aandacht besteed aan het belang van hygiene. In totaal worden 3.200 kinderen bereikt.

Football for Water is een initiatief van de KNVB, UNICEF, Simavi, Aqua for All, AKVO, Vitens Evides International en het Ministerie van Buitenlandse Zaken en verzorgt drinkwatervoorzieningen en toiletten voor meer dan 700.000 scholieren in Ghana, Kenia en Mozambique. De KNVB leidt, via KNVB WorldCoaches, lokale voetbalcoaches op om kinderen via voetbal spelenderwijs het belang van goede hygiëne bij te brengen.

Drie wijken worden aangesloten op het drinkwaternetwerk

De inwoners van de arme gebieden rondom Malindi verdienen hun geld vooral als boer, visser of in het toerisme. Drie wijken in Malindi worden aangesloten op het drinkwaternetwerk. Straks zullen 6.000 mensen toegang tot drinkwater hebben.

Aanleg 10 kilometer waterleidingnetwerk

In het arme gebied Vikobani (bij Mombasa) wonen 8.000 mensen. In Vikobani is het niet goed gesteld met de drinkwater- en sanitatievoorzieningen. De scholen in dit gebied hebben geen toegang tot water, geen toiletten en geen plek om de handen te wassen. Water for Life gaat in Vikobani zorgen voor een nieuw waterleidingnetwerk van 10 kilometer, openbare watertappunten, huisaansluitingen, sanitaire voorzieningen op vijf basisscholen en hygiene-trainingen.

Trainingen over water en hygiene

Op zes scholen in Mombasa worden water- en sanitaire voorzieningen aangelegd; Water for Life bereikt 5.000 kinderen en leraren. De scholen worden meegenomen in het trainingprogramma dat ontwikkeld is voor de scholen door de lokale overeid. De trainingen gaan over water en hygiene.

8.090 inwoners toegang tot water

In Kachok, een arme wijk in de stad Kisumu, wordt een pijpleiding aangelegd, worden huisaanluitingen gepromoot en openbare waterpunten met prepaid meters aangelegd. Dankzij deze pepaid meters weten bewoners van tevoren precies wat ze voor hun drinkwater betalen. In totaal zullen 8.090 mensen Kachok toegang krijgen tot water.Meer informatie over dit project

Projecten in Malawi

Over Malawi

Malawi is een land in Afrika en grenst aan Zambia, Tanzania en Mozambique. Het is een van de armste landen van de wereld. Meer dan de helft van de inwoners van het land verdient minder dan twee dollar per dag. De bevolking groeit hard en veel mensen zijn werkeloos.

15 extra waterkiosken en 8 kilometer pijpleiding

In Lilongwe halen mensen hun water bij waterkiosken maar die zijn er onvoldoende om iedereen van water te voorzien. De bevolking gaat op zoek naar andere bronnen en komt vaak uit bij onveilig drinkwater. Water for Life bouwt 15 extra kiosken in Lilongwe, legt 8 kilometer pijpleiding aan en verzorgt trainingen. In totaal worden hiermee meer dan 3.750 mensen bereikt.

 

 

Over Mozambique

Mozambique ligt in het zuidoosten van Afrika en is bijna 20 keer zo groot als Nederland. De drinkwater- en sanitatievoorzieningen in Mozambique zijn niet zoals ze zouden moeten zijn. Veel inwoners moeten kilometers lopen om water te halen. Dat water is meestal ook nog eens niet betrouwbaar. Op scholen ontbreekt het vaak aan goede toiletten.

Waterleidingen, openbare waterpunten en 1.000 huisaansluitingen

In de gebieden Chimoio Piloto en Augustino Neto wordt in totaal 18,8 km waterleiding aangelegd. Er komen tien openbare waterpunten en er is budget voor het realiseren van 1.000 huisaansluitingen. Inwoners moeten hier zelf aan meebetalen. Water for Life promoot deze huisaansluitingen bij de bevolking. In totaal bereikt Water for Life met dit project 24.054 mensen.

11 sanitaire units op openbare plekken

Op twee scholen, een markt en een busstation komen in totaal elf sanitaire units met toiletten, schoon water en een plek om de handen te wassen. Zowel in de dorpsgemeenschap als op de scholen worden mensen door middel van trainingen bewust gemaakt van het belang van goede hygiene en schoon water. Ook wordt de inwoners geleerd hoe ze hun nieuwe faciliteiten moeten onderhouden en schoonhouden.Meer informatie over dit project

Verbetering watervoorziening voor 33.300 mensen

In de drie steden Nampula, Angoche en Nacala in het noorden van Mozambique wordt gewerkt om de watervoorziening van 33.300 mensen te verbeteren. De 181 openbare watertappunten die deze steden tellen worden verbeterd en er worden prepaid watermeters geinstalleerd. Danzij deze pepaid meters weten de bewoners van tevoren precies wat ze voor hun drinkwater betalen.Meer informatie over dit project

Projecten in Rwanda

Over Rwanda

Rwanda ligt in Oost-Afrika en grenst aan Congo-Kinshasa, Oeganda, Tanzania en Burundi. Minder dan de helft van de inwoners van Rwanda heeft toegang tot veilig drinkwater.

Uitbreiding waterleidingnetwerk, 8 publieke tappunten en 15.000 huisaansluitingen

In Runda worden acht publieke tappunten gebouwd. Het waterleidingnetwerk wordt uitgebreid en er is budget voor het aanleggen van 15.000 huissaansluitingen. Huishoudens moeten zelf betalen voor een aansluiting. Water for Life zorgt voor de promotie van deze aansluitingen en hoopt zoveel mogelijk mensen van een aansluiting in hun huis te kunnen voorzien.Meer informatie over dit project

Over Vietnam

Vietnam ligt in Zuid-Oost Azië, op het schiereiland Indochina. In veel gebieden in dit land is er niet genoeg schoon en veilig drinkwater en zijn er onvoldoende toiletten.

Veilig drinkwater voor 9.860 mensen

Dankzij dit project wordt straks aan maar liefst 9.860 mensen uit de provincie Tra Vinh veilig drinkwater geleverd. 1.200 huishoudens, vijf scholen, vijf tempels en een kliniek binnen de My Hoa-gemeenschap worden aangesloten op het waternetwerk. Ook wordt een WASH-bewustmakingscampagne opgezet om ervoor te zorgen dat iedereen leert hoe belangrijk goede hygiene en schoon water is.Meer informatie over dit project