x
Empty

Projecten

Dhaka

Resultaten

2 projecten afgerond
14.000 mensen bereikt
423.000 euro’s besteed

Over Bangladesh

Bangladesh is een land in Zuid-Azië. Het land wordt aan drie zijden begrensd door India en heeft in het zuidoosten een stuk grens met Myanmar (Burma). Bangladesh is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Veel mensen wonen in sloppenwijken, waar vaak niet voldoende schoon drinkwater is en geen goede toiletten of wasgelegenheden zijn.

Toegang tot water en sanitaire voorzieningen voor 6.500 gezinnen

In Dhaka werkt Water for Life aan de verbetering van de toegang tot water, sanitaire voorzieningen en hygiëne voor ongeveer 6.500 gezinnen die wonen in de sloppenwijken Dhamalkot en Hazi. In totaal zijn dat 32.700 volwassenen en kinderen. Er worden toiletten gebouwd en waterleidingen aangelegd. De bewoners van de wijken worden getraind op het gebied van water en hygiene.

Projecten

Sendafa
Harar

Resultaten

3 projecten afgerond
31.000 mensen bereikt
343.000 euro’s besteed

Over Ethiopië

Ethiopië is een land in Oost-Afrika. In Ethiopië hebben veel mensen geen schoon drinkwater en goede toiletten. Ook weten ze vaak te weinig over het belang van hygiëne en daardoor worden ze ziek. De kindersterfte in het land ligt hoog. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat 70% van de infectieziektes in Ethiopië veroorzaakt wordt door vervuild drinkwater of door water overgedragen wordt.

150 openbare toiletten tegen drinkwatervervuiling

In Sendafa wordt gewerkt aan de bouw van 150 openbare toiletten. Deze toiletten worden gebouwd op 25 strategische plekken in Sendafa, zoals op scholen en bij markten en gezondheidscentra. Het uiteindelijke doel van het project is om naast vergroten van toegang tot sanitatie, ook de vervuiling van het water in de reservoirs van Sendafa tegen te gaan en zo te zorgen voor schoner drinkwater voor de inwoners.Op de foto een van de drinkwaterbronnen die met dit project beschermd gaan worden.

22.000 mensen krijgen water dichter bij huis

In Harar komen tien nieuwe openbare watertappunten en worden 64 bestaande handpompen gerepareerd. Om ervoor te zorgen dat de watertappunten goed uitgebaat en onderhouden worden, zullen binnen dit project lokale mensen getraind worden die de tappunten gaan beheren. In totaal hoeven straks 22.000 mensen minder ver te lopen voor hun drinkwater.

Projecten

Op dit moment zijn er geen Water for Life-projecten in de Filipijnen.

Resultaten

1 projecten afgerond
1.165 mensen bereikt
93.610 euro’s besteed

Over Filipijnen

De Filipijnen, officieel de Republiek der Filipijnen, liggen in Zuidoost-Azië. De Filipijnen bestaan uit meer dan 7.000 eilanden. In totaal wonen hier 103,3 miljoen mensen. De hoofdstad van de Filipijnen is Manilla.

Over Ghana

Ghana ligt in Afrika. In Ghana beschikken duizenden mensen niet over schoon en veilig drinkwater. Ook is voorlichting over drinkwater, sanitatie en hygiëne hard nodig; door een gebrek aan kennis hierover worden veel mensen ziek.

Water en toiletten voor 12.000 schoolkinderen

Op dertig scholen in Elmina en Cape Coast worden in totaal 12.000 schoolkinderen bereikt. De scholen worden aangesloten op het drinkwaternetwerk, er komen opslagtanks en meisjes- en jongenstoiletten. Alle scholen krijgen handenwas-faciliteiten.

11.927 kinderen toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen

In de gemeente Cape Coast zijn 30 scholen geselecteerd waar Football for Water aan de slag gaat. In totaal zullen 11.927 kinderen op 30 scholen toegang krijgen tot verbeterde drinkwater en sanitaire voorzieningen.

Football for Water is een initiatief van de KNVB, UNICEF, Simavi, Aqua for All, AKVO, Vitens Evides International en het Ministerie van Buitenlandse Zaken en verzorgt drinkwatervoorzieningen en toiletten voor meer dan 700.000 scholieren in Ghana, Kenia en Mozambique. De KNVB leidt, via KNVB WorldCoaches, lokale voetbalcoaches op om kinderen via voetbal spelenderwijs het belang van goede hygiëne bij te brengen. Meer informatie over dit project

Veilig water tappen voor 3.000 mensen

De meeste inwoners van Acherensua werken als boer. Ze hebben niet voldoende inkomsten voor een huisaansluiting. Met dit project worden zij geholpen. Er komen 10 openbare watertappunten waar 3.000 mensen straks schoon en betrouwbaar drinkwater kunnen halen. Ook wordt gewerkt aan de kwaliteit van het water. Met kleine investeringen gaat het lokale drinkwaterbedrijf GWCL zorgen voor water van betere kwaliteit. Ook worden 3 scholen aangesloten op het leidingnetwerk, waardoor 650 leerlingen en leraren toegang krijgen tot water.Meer informatie over dit project

Over Kenia

Kenia is een staat in Oost-Afrika. Het land ligt ingeklemd tussen Ethiopië, Somalië, de Indische Oceaan, Tanzania, het Victoriameer, Oeganda en Zuid-Soedan. In Kenia heeft lang niet iedereen toegang tot schoon en veilig drinkwater. Hulp is hier hard nodig.

8.090 inwoners toegang tot water

In Kachok, een arme wijk in de stad Kisumu, wordt een pijpleiding aangelegd, worden huisaanluitingen gepromoot en openbare waterpunten met prepaid meters aangelegd. Dankzij deze prepaid meters weten bewoners van tevoren precies wat ze voor hun drinkwater betalen. In totaal zullen 8.090 mensen Kachok toegang krijgen tot water.Meer informatie over dit project

Huisaansluitingen voor inwoners met lage inkomens

Met hulp van Water for Life breidt het lokale waterbedrijf MUWASCO haar waterleidingnetwerk uit met 14 kilometer. Op die manier bedient het straks ruim 9.000 mensen in de gebieden Rurii en Githuri. Er komen individuele aansluitingen, gedeelde aansluitingen en twee waterkiosken. MUWASCO biedt de mogelijkheid om gespreid te betalen voor een eigen huisaansluiting. Dit beleid maakt het ook voor de allerarmsten haalbaar om thuis toegang tot water te krijgen. Zij hoeven hun water niet langer uit vervuilde bronnen te halen.Meer informatie over dit project

Nieuwe tank slaat water op voor 8.757 mensen

De rivier waar inwoners van Kabati doorgaans hun drinkwater uit haalden, wordt droger en raakt steeds vervuilder. Een alternatief is hard nodig. Met financiering van Water for Life wordt een nieuwe opslagtank gebouwd waarin ruimte is voor 100m3 water. Bijna 9.000 mensen hebben hierdoor straks toegang tot schoon en veilig water. Ook komt er in dit gebied een nieuw riool en worden er openbare toiletten gebouwd waar 3.600 mensen gebruik van kunnen maken.Meer informatie over dit project

Betere sanitaire voorzieningen voor 20.000 mensen

Met dit project wordt de sanitaire voorziening van twee arme wijken in Nakuru (Rhonda en Kaptembwo) verbeterd. Doel van het project is om 2.000 huistoiletten te installeren. Hiermee kunnen in totaal 20.000 mensen bereikt worden.

 

 Meer informatie over dit project

Projecten

Lilongwe
Lilongwe Northern Zone

Resultaten

1 projecten afgerond
3.000 mensen bereikt
65.000 euro’s besteed

Over Malawi

Malawi is een land in Afrika en grenst aan Zambia, Tanzania en Mozambique. Het is een van de armste landen van de wereld. Meer dan de helft van de inwoners van het land verdient minder dan twee dollar per dag. De bevolking groeit hard en veel mensen zijn werkeloos.

15 extra waterkiosken en 8 kilometer pijpleiding

In Lilongwe halen mensen hun water bij waterkiosken maar die zijn er onvoldoende om iedereen van water te voorzien. De bevolking gaat op zoek naar andere bronnen en komt vaak uit bij onveilig drinkwater. Water for Life bouwt 15 extra kiosken in Lilongwe, legt 8 kilometer pijpleiding aan en verzorgt trainingen. In totaal worden hiermee meer dan 3.750 mensen bereikt.

Water voor 12.750 mensen

Met de bouw van waterkiosken en de aanleg van drinkwaterfaciliteiten op scholen krijgen 12.750 mensen betere toegang tot schoon drinkwater. Voor velen van hen zal het voor het eerst zijn dat ze gebruik kunnen maken van het water van het lokale waterbedrijf.Meer informatie over dit project

Over Mozambique

Mozambique ligt in het zuidoosten van Afrika en is bijna 20 keer zo groot als Nederland. De drinkwater- en sanitatievoorzieningen in Mozambique zijn niet zoals ze zouden moeten zijn. Veel inwoners moeten kilometers lopen om water te halen. Dat water is meestal ook nog eens niet betrouwbaar. Op scholen ontbreekt het vaak aan goede toiletten.

11.000 mensen toegang tot water

Met dit project in de arme wijk Munhava wordt het bestaande waterleidingnetwerk vervangen en verder uitgebreid. Het lokale waterbedrijf gaat 2.050 tuinaansluitingen en 225 huisaansluitingen promoten. Met dit project wordt de bestaande watervoorziening van 4.200 mensen verbeterd. Meer dan 11.000 mensen hebben straks de mogelijkheid om überhaupt toegang tot schoon water te krijgen.Meer informatie over dit project

Waterleidingen, openbare waterpunten en 1.000 huisaansluitingen

In de gebieden Chimoio Piloto en Augustino Neto wordt in totaal 18,8 km waterleiding aangelegd. Er komen tien openbare waterpunten en er is budget voor het realiseren van 1.000 huisaansluitingen. Inwoners moeten hier zelf aan meebetalen. Water for Life promoot deze huisaansluitingen bij de bevolking. In totaal bereikt Water for Life met dit project 24.054 mensen.

11 sanitaire units op openbare plekken

Op twee scholen, een markt en een busstation komen in totaal elf sanitaire units met toiletten, schoon water en een plek om de handen te wassen. Zowel in de dorpsgemeenschap als op de scholen worden mensen door middel van trainingen bewust gemaakt van het belang van goede hygiene en schoon water. Ook wordt de inwoners geleerd hoe ze hun nieuwe faciliteiten moeten onderhouden en schoonhouden.Meer informatie over dit project

Verbetering watervoorziening voor 33.300 mensen

In de drie steden Nampula, Angoche en Nacala in het noorden van Mozambique wordt gewerkt om de watervoorziening van 33.300 mensen te verbeteren. De 181 openbare watertappunten die deze steden tellen worden verbeterd en er worden prepaid watermeters geinstalleerd. Danzij deze pepaid meters weten de bewoners van tevoren precies wat ze voor hun drinkwater betalen.Meer informatie over dit project

Projecten

Op dit moment zijn er geen Water for Life-projecten in Oeganda.

Resultaten

1 projecten afgerond
7.000 mensen bereikt
164.000 euro’s besteed

Over Oeganda

Oeganda of Uganda, officieel de Republiek Oeganda of de Republiek Uganda, is een land op de evenaar in Oost-Afrika dat – met de klok mee en vertrekkend vanuit het noorden – grenst aan Zuid-Soedan, Kenia, Tanzania, Rwanda en Congo-Kinshasa.

Projecten

Runda

Resultaten

1 projecten afgerond
4.000 mensen bereikt
155.000 euro’s besteed

Nieuwsberichten over dit project

12 juni 2017
Water for Life levert werk op in Rwanda

Over Rwanda

Rwanda ligt in Oost-Afrika en grenst aan Congo-Kinshasa, Oeganda, Tanzania en Burundi. Minder dan de helft van de inwoners van Rwanda heeft toegang tot veilig drinkwater.

Uitbreiding waterleidingnetwerk, 8 publieke tappunten en 15.000 huisaansluitingen

In Runda worden acht publieke tappunten gebouwd. Het waterleidingnetwerk wordt uitgebreid en er is budget voor het aanleggen van 15.000 huissaansluitingen. Huishoudens moeten zelf betalen voor een aansluiting. Water for Life zorgt voor de promotie van deze aansluitingen en hoopt zoveel mogelijk mensen van een aansluiting in hun huis te kunnen voorzien.Meer informatie over dit project

Over Vietnam

Vietnam ligt in Zuid-Oost Azië, op het schiereiland Indochina. In veel gebieden in dit land is er niet genoeg schoon en veilig drinkwater en zijn er onvoldoende toiletten.

Veilig drinkwater voor 9.860 mensen

Dankzij dit project wordt straks aan maar liefst 9.860 mensen uit de provincie Tra Vinh veilig drinkwater geleverd. 1.200 huishoudens, vijf scholen, vijf tempels en een kliniek binnen de My Hoa-gemeenschap worden aangesloten op het waternetwerk. Ook wordt een WASH-bewustmakingscampagne opgezet om ervoor te zorgen dat iedereen leert hoe belangrijk goede hygiene en schoon water is.Meer informatie over dit project