x
Empty

Onze projecten

Projectvoorstellen worden twee keer per jaar beoordeeld en goedgekeurd. Water for Life financiert de infrastructuur, dus 100% van de donaties gaan naar de projecten. Dit kan, omdat de waterbedrijven de overige kosten dekken. De uitvoering van de projecten gebeurt door lokale waterbedrijven met ondersteuning van Nederlandse drinkwaterexperts. Deze experts zien er op toe dat de kwaliteit goed is en het geld goed wordt besteed. Nadat het project is afgerond, is het lokale waterbedrijf eigenaar van de infrastructuur en nemen zij onderhoud en beheer op zich. Hiermee is de duurzaamheid geborgd. Nederlandse drinkwaterexperts gaan ook regelmatig terug naar de projecten, bijvoorbeeld om te controleren of alles nog werkt. Zo niet? Dan kijken we samen met het lokale waterbedrijf hoe we dit op kunnen lossen.

Bekijk hieronder onze lopende projecten!

Projecten

Dhaka (Dhamalkot 3)

Resultaten

3 projecten afgerond
18.553 mensen bereikt
626.860 euro’s besteed

Over Bangladesh

Bangladesh is een land in Zuid-Azië. Het land wordt aan drie zijden begrensd door India en heeft in het zuidoosten een stuk grens met Myanmar (Burma). Bangladesh is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Veel mensen wonen in sloppenwijken, waar vaak niet voldoende schoon drinkwater is en geen goede toiletten of wasgelegenheden zijn.

Opnieuw hulp voor arme wijk Dhamalkot

In de wijk Dhamalkot wordt een waterleidingnetwerk aangelegd en worden er watertappunten gebouwd. 10.000 mensen in de wijk krijgen hierdoor toegang tot goed en betaalbaar drinkwater. In samenwerking met een lokale partner zal de bevolking door middel van trainingen gewezen worden op het belang van een goede hygiëne voor de gezondheid.

Over Ethiopië

Ethiopië is een land in Oost-Afrika. In Ethiopië hebben veel mensen geen schoon drinkwater en goede toiletten. Ook weten ze vaak te weinig over het belang van hygiëne en daardoor worden ze ziek. De kindersterfte in het land ligt hoog. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat 70% van de infectieziektes in Ethiopië veroorzaakt wordt door vervuild drinkwater of door water overgedragen wordt.

150 openbare toiletten tegen drinkwatervervuiling

In Sendafa wordt gewerkt aan de bouw van 150 openbare toiletten. Deze toiletten worden gebouwd op 25 strategische plekken in Sendafa, zoals op scholen en bij markten en gezondheidscentra. Het uiteindelijke doel van het project is om naast vergroten van toegang tot sanitatie, ook de vervuiling van het water in de reservoirs van Sendafa tegen te gaan en zo te zorgen voor schoner drinkwater voor de inwoners.Op de foto een van de drinkwaterbronnen die met dit project beschermd gaan worden.

22.000 mensen krijgen water dichter bij huis

In Harar komen tien nieuwe openbare watertappunten en worden 64 bestaande handpompen gerepareerd. Om ervoor te zorgen dat de watertappunten goed uitgebaat en onderhouden worden, zullen binnen dit project lokale mensen getraind worden die de tappunten gaan beheren. In totaal hoeven straks 22.000 mensen minder ver te lopen voor hun drinkwater.

Projecten

Cebu

Resultaten

1 projecten afgerond
1.165 mensen bereikt
93.610 euro’s besteed

Over Filipijnen

De Filipijnen, officieel de Republiek der Filipijnen, liggen in Zuidoost-Azië. De Filipijnen bestaan uit meer dan 7.000 eilanden. In totaal wonen hier 103,3 miljoen mensen. De hoofdstad van de Filipijnen is Manilla.

Kraanwater voor de allerarmsten

Dit project zorgt ervoor dat 3.566 huishoudens in Cebu in aanmerking komen voor een subsidie om een huisaansluiting te financieren, zodat ook de allerarmsten toegang hebben tot kraanwater.

Over Ghana

Ghana ligt in Afrika. In Ghana beschikken duizenden mensen niet over schoon en veilig drinkwater. Ook is voorlichting over drinkwater, sanitatie en hygiëne hard nodig; door een gebrek aan kennis hierover worden veel mensen ziek.

100 scholen, 40.000 kinderen!

Water for Life is in Ghana betrokken bij schoolprojecten in Elmina en Cape Coast. In samenwerking met het WorldCoaches programma van de KNVB wordt voetbal gebruikt om schoolkinderen te trainen op het gebied van hygiëne en sanitatie. Water for Life draagt bij door te zorgen voor water en sanitaire voorzieningen op de scholen. Verdeeld over 4 verschillende projecten wordt in totaal op 100 scholen geïnvesteerd in sanitaire voorzieningen, wateraansluitingen en trainingen. Daarmee worden maar liefst 40.000 schoolkinderen bereikt.

Veilig water tappen voor 3.000 mensen

De meeste inwoners van Acherensua werken als boer. Ze hebben niet voldoende inkomsten voor een huisaansluiting. Met dit project worden zij geholpen. Er komen 10 openbare watertappunten waar 3.000 mensen straks schoon en betrouwbaar drinkwater kunnen halen. Ook wordt gewerkt aan de kwaliteit van het water. Met kleine investeringen gaat het lokale drinkwaterbedrijf GWCL zorgen voor water van betere kwaliteit. Ook worden 3 scholen aangesloten op het leidingnetwerk, waardoor 650 leerlingen en leraren toegang krijgen tot water.Meer informatie over dit project

Over Kenia

Kenia is een staat in Oost-Afrika. Het land ligt ingeklemd tussen Ethiopië, Somalië, de Indische Oceaan, Tanzania, het Victoriameer, Oeganda en Zuid-Soedan. In Kenia heeft lang niet iedereen toegang tot schoon en veilig drinkwater. Hulp is hier hard nodig.

8.090 inwoners toegang tot water

In Kachok, een arme wijk in de stad Kisumu, wordt een pijpleiding aangelegd, worden huisaanluitingen gepromoot en openbare waterpunten met prepaid meters aangelegd. Dankzij deze prepaid meters weten bewoners van tevoren precies wat ze voor hun drinkwater betalen. In totaal zullen 8.090 mensen Kachok toegang krijgen tot water.Meer informatie over dit project

Huisaansluitingen voor inwoners met lage inkomens

Met hulp van Water for Life breidt het lokale waterbedrijf MUWASCO haar waterleidingnetwerk uit met 14 kilometer. Op die manier bedient het straks ruim 9.000 mensen in de gebieden Rurii en Githuri. Er komen individuele aansluitingen, gedeelde aansluitingen en twee waterkiosken. MUWASCO biedt de mogelijkheid om gespreid te betalen voor een eigen huisaansluiting. Dit beleid maakt het ook voor de allerarmsten haalbaar om thuis toegang tot water te krijgen. Zij hoeven hun water niet langer uit vervuilde bronnen te halen.Meer informatie over dit project

53 km netwerk, 50 tappunten

Met dit project wordt er 53 kilometer netwerk aangelegd, er komt een opslagtank waarin ruimte is voor 225 liter water, er komen 50 gedeelde tappunten en het doel is dat er 780 huisaansluitingen gerealiseerd worden.

Projecten

Lilongwe

Resultaten

1 projecten afgerond
3.000 mensen bereikt
65.000 euro’s besteed

Over Malawi

Malawi is een land in Afrika en grenst aan Zambia, Tanzania en Mozambique. Het is een van de armste landen van de wereld. Meer dan de helft van de inwoners van het land verdient minder dan twee dollar per dag. De bevolking groeit hard en veel mensen zijn werkeloos.

15 extra waterkiosken en 8 kilometer pijpleiding

In Lilongwe halen mensen hun water bij waterkiosken maar die zijn er onvoldoende om iedereen van water te voorzien. De bevolking gaat op zoek naar andere bronnen en komt vaak uit bij onveilig drinkwater. Water for Life bouwt 15 extra kiosken in Lilongwe, legt 8 kilometer pijpleiding aan en verzorgt trainingen. In totaal worden hiermee meer dan 3.750 mensen bereikt.

Over Mozambique

Mozambique ligt in het zuidoosten van Afrika en is bijna 20 keer zo groot als Nederland. De drinkwater- en sanitatievoorzieningen in Mozambique zijn niet zoals ze zouden moeten zijn. Veel inwoners moeten kilometers lopen om water te halen. Dat water is meestal ook nog eens niet betrouwbaar. Op scholen ontbreekt het vaak aan goede toiletten.

11.000 mensen toegang tot water

Met dit project in de arme wijk Munhava wordt het bestaande waterleidingnetwerk vervangen en verder uitgebreid. Het lokale waterbedrijf gaat 2.050 tuinaansluitingen en 225 huisaansluitingen promoten. Met dit project wordt de bestaande watervoorziening van 4.200 mensen verbeterd. Meer dan 11.000 mensen hebben straks de mogelijkheid om überhaupt toegang tot schoon water te krijgen.Meer informatie over dit project

Waterleidingen, openbare waterpunten en 1.000 huisaansluitingen

In de gebieden Chimoio Piloto en Augustino Neto wordt in totaal 18,8 km waterleiding aangelegd. Er komen tien openbare waterpunten en er is budget voor het realiseren van 1.000 huisaansluitingen. Inwoners moeten hier zelf aan meebetalen. Water for Life promoot deze huisaansluitingen bij de bevolking. In totaal bereikt Water for Life met dit project 24.054 mensen.

11 sanitaire units op openbare plekken

Op twee scholen, een markt en een busstation komen in totaal elf sanitaire units met toiletten, schoon water en een plek om de handen te wassen. Zowel in de dorpsgemeenschap als op de scholen worden mensen door middel van trainingen bewust gemaakt van het belang van goede hygiene en schoon water. Ook wordt de inwoners geleerd hoe ze hun nieuwe faciliteiten moeten onderhouden en schoonhouden.Meer informatie over dit project

34 scholen, 88.587 kinderen

Op 34 van de scholen in Chimoio, Manica, Gondola and Beira die in de eerste fase van het Football for Water-programma dankzij financiering van Water for Life nieuwe sanitaire voorzieningen hebben gekregen, gaat Water for Life nu opnieuw aan de slag. Op veel scholen wordt er onvoldoende water geleverd, werken de faciliteiten om de handen te wassen niet goed en zijn er niet genoeg toiletten om te voldoen aan het groeiend aantal leerlingen. Ook zijn er opfriscursussen nodig om ervoor te zorgen dat de leerlingen de faciliteiten goed blijven onderhouden.

Football for Water is een samenwerking tussen KNVB, Unicef, Simavi, VEI, Aqua for All, Akvo en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Op scholen in Kenia, Ghana en Mozambique worden drinkwater- en sanitaire voorzieningen gerealiseerd. Door middel van voetbal leren schoolkinderen spelenderwijs over sanitatie en hygiëne.  

Projecten

Op dit moment zijn er geen Water for Life-projecten in Oeganda.

Resultaten

1 projecten afgerond
7.000 mensen bereikt
164.000 euro’s besteed

Over Oeganda

Oeganda of Uganda, officieel de Republiek Oeganda of de Republiek Uganda, is een land op de evenaar in Oost-Afrika dat – met de klok mee en vertrekkend vanuit het noorden – grenst aan Zuid-Soedan, Kenia, Tanzania, Rwanda en Congo-Kinshasa.

Projecten

Op dit moment zijn er geen Water for Life-projecten in Rwanda.

Resultaten

1 projecten afgerond
4.000 mensen bereikt
155.000 euro’s besteed

Over Rwanda

Rwanda ligt in Oost-Afrika en grenst aan Congo-Kinshasa, Oeganda, Tanzania en Burundi. Minder dan de helft van de inwoners van Rwanda heeft toegang tot veilig drinkwater.

Projecten

Op dit moment zijn er geen Water for Life-projecten in Vietnam.

Resultaten

12 projecten afgerond
110.012 mensen bereikt
1.736.509 euro’s besteed

Over Vietnam

Vietnam ligt in Zuid-Oost Azië, op het schiereiland Indochina. In veel gebieden in dit land is er niet genoeg schoon en veilig drinkwater en zijn er onvoldoende toiletten.