https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x960_fit_center-center_85_none/IMG_2536.JPG

Filipijnen - Balamban

9,64 km waternetwerk

1.152 huisaansluitingen

9.062 mensen toegang tot drinkwater

3.302 mensen toegang tot schoon toilet

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x1920_fit_center-center_85_none/6.jpg

In samenwerking met de Balamban Water District legt Water for Life gedurende 17 maanden 9,64 km waternetwerk aan. Hierbij worden 1.152 huisaansluitingen geïnstalleerd. Met dit doel geven wij samen 9.062 mensen toegang tot drinkwater. Betreffende sanitair zal er op 1 school gezorgd worden voor sanitaire voorzieningen waarmee wij 3.302 leerlingen en docenten toegang geven tot schoon toilet op publieke locaties.

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x1920_fit_center-center_85_none/Filipijnen1.jpg

Over dit project

Toegang tot veilig water voor de minderbedeelden is wereldwijd een grote oproep, vooral de laatste jaren. Nu COVID-19 nog steeds aanwezig is in de lokale gemeenschappen, is de noodzaak om thuis water beschikbaar te hebben van groter belang. In de Filippijnen werd de zaak verder benadrukt nadat tyfoon Odette op 16 december 2021 Cebu verwoestte, waaronder de gemeente Balamban. De beschikbaarheid van water is dan niet beperkt tot pandemieën, maar ook rampen zoals een tyfoon. Balamban Water District of BWD, die zowel de COVID-19-pandemie als Odette heeft meegemaakt, erkent zijn cruciale rol. Het waterbedrijf heeft een diepe toewijding aan het dienen van de plaats, waardoor de instelling zich moet aanpassen en innoveren. Met alle nodige plannen erkent het waterdistrict dat er nog steeds gezinnen zijn die niet aangesloten zijn, niet alleen binnen het verzorgingsgebied. Om deel te nemen aan de realisatie van SDG 6, moeten meer mensen aangesloten zijn op het drinkwaternetwerk. Betaalbaarheid belemmert sommige gezinnen met lage inkomens in Balamban om toegang te krijgen tot drinkwater. De behoefte aan toegang tot water op openbare scholen is groot. Dit kent uitdagingen door de groeiende vraag, aangezien de schoolbevolking, vooral op de middelbare school, naar verwachting elk jaar aanzienlijk zal groeien. Er worden nu elk jaar 2 tot 4 verdiepingen tellende schoolgebouwen gebouwd ter vervanging van het 1 verdieping tellende gebouw. Via het PEWUP-project, een partnerschap van waterbeheerders tussen VEI, Balamban Water District en andere partnerwaterdistricten, kan deze droom om toegang te geven tot drinkwater aan gezinnen met lage inkomens en openbare scholen van Balamban worden gerealiseerd.