https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x960_fit_center-center_85_none/LongMy2.jpg

Vietnam - Schoon drinkwater voor huishoudens in Long My

16,3 km waterleiding

3.143 mensen kraanwater

5 scholen kraanwater

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x1920_fit_center-center_85_none/LongMy1.jpg

In de provincie Hau Giang (Vietnam) ligt het district Long My. De mensen die hier wonen maken op dit moment gebruik van open putten, vaak vervuild. Daarnaast vindt verzilting plaats en is de watervoorziening voor deze mensen, met name in droge perioden, een probleem. Daarom vraagt het lokale waterbedrijf HAWASUCO, in samenwerking met VEI, co-financiering aan bij Water for Life.

Met een totaalbudget van € 160.000 zal samen met het waterbedrijf worden geïnvesteerd in 16,3 km leidingnetwerk en 728 huisaansluitingen. Hierdoor hebben straks 3.143 mensen toegang tot een duurzame drinkwatervoorziening thuis. Daarnaast worden 5 scholen aangesloten, waardoor ook 2.589 kinderen en leraren toegang tot drinkwater hebben op school.

Help ook mee

Nieuws uit Long My

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/Willem-Bootsma_2021-10-20-082342.jpg

Omgevingsmanager Willem Bootsma over zijn werk in Vietnam

Willem Bootsma is Teammanager Omgevingsmanagement bij Vitens en werkte samen met drinkwaterbedrijven in Egypte, Kenia en Vietnam. In dit artikel vertelt hij over zijn ervaringen in Vietnam.

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/Picture12.jpg

Drinkwater voor scholen en huishoudens in Long My, Vietnam

In de wijk Long My hebben zeven scholen nu toegang tot drinkwater en 427 huishoudens hun eigen kraan!

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/Picture8_2020-11-30-103201.jpg

Video - Drinkwater voor scholen en huishoudens in Long My, Vietnam

Door dit project hebben nu vijf scholen toegang tot schoon water. Ook huishoudens zijn aangesloten op het waternetwerk, waardoor nu 3.143 mensen schoon drinkwater hebben.

Onze partner

https://www.waterforlife.nl/files/logos/MicrosoftTeams-image-10.png