https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x960_fit_center-center_85_none/LongMy2.jpg

Vietnam - Schoon drinkwater voor huishoudens in Long My

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x1920_fit_center-center_85_none/LongMy1.jpg

In de provincie Hau Giang (Vietnam) ligt het district Long My. De mensen die hier wonen maken op dit moment gebruik van open putten, vaak vervuild. Daarnaast vindt verzilting plaats en is de watervoorziening voor deze mensen, met name in droge perioden, een probleem. Daarom vraagt het lokale waterbedrijf HAWASUCO, in samenwerking met VEI, co-financiering aan bij Water for Life.

Met een totaalbudget van € 160.000 zal samen met het waterbedrijf worden geïnvesteerd in 16,3 km leidingnetwerk en 728 huisaansluitingen. Hierdoor hebben straks 3.143 mensen toegang tot een duurzame drinkwatervoorziening thuis. Daarnaast worden 5 scholen aangesloten, waardoor ook 2.589 kinderen en leraren toegang tot drinkwater hebben op school.

Help ook mee