https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x960_fit_center-center_85_none/WaterforLife_05.JPG

Ethiopië - Drinkwater in Burayu

1.7 km waterleiding

Hygiënevoorlichting

40.000 mensen

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x1920_fit_center-center_85_none/Afbeelding2.jpg

Laku Keta Kebele ligt in de stad Burayu in Ethiopië. Deze stad is een van de snelst groeiende steden die grenst aan de hoofdstad Addis Abeba. Ook heerst er in deze stad een enorme waterschaarste. De explosieve bevolkingsgroei samen met de ontoereikende water- en sanitaire voorzieningen heeft geleid tot de uitbraak van veel watergerelateerde ziekten zoals diarree en cholera.

In Laku Keta Kebele staan twee gevangeniscentra. Ook in deze gevangenissen neemt de vraag van water en sanitaire voorzieningen sterk toe omdat zowel gedetineerden als personeel geen toegang hebben tot schoon drinkwater en een toilet. Bovendien bevindt zich een vluchtelingenkamp van 250 mensen in het gebied. Deze vluchtelingen hebben allemaal geen toegang hebben tot basisvoorzieningen.

Water for Life heeft in samenwerking met het lokale waterbedrijf Burayu Water Supply and Sewerage Services Enterprise een project opgezet in Burayo om de kwetsbare groepen toegang te geven tot veilig en betrouwbaar drinkwater en sanitaire voorzieningen. Dit project draagt er ook aan bij dat de verspreiding van Covid-19 wordt tegengegaan. Naast dat door de nieuwe sanitaire voorzieningen persoonlijke hygiëne beter gewaarborgd kan worden, krijgt de gemeenschap ook voorlichting over hygiëne en hoe ze de verspreiding van het virus kunnen tegengaan.

Onze partner

Water for Life werkt in Ethiopië onder andere samen met het lokale waterbedrijf Burayu Water Supply and Sewerage Services Enterprise (BWSSSE).