https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x960_fit_center-center_85_none/IMG_2006.JPG

Indonesië - Nieuw leidingnetwerk in Genuk

13,4 km waterleiding

2.000 huisaansluitingen

10.000 mensen

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x1920_fit_center-center_85_none/20200221_142704.jpg

Genuk is een sub-district in de provincie Midden-Java in Indonesië. Deze stad ligt aan de kust en heeft vaak te maken met overstromingen. De laatste jaren zijn er veel maatregelen genomen om de stad te beschermen tegen overstromingen, maar de toegang tot schoon drinkwater moet nog worden aangepakt.

Bewoners hadden vroeger toegang tot water uit putten. De waterkwantiteit en -kwaliteit van de bestaande geboorde putten gaat echter achteruit. De waterkwaliteit wordt slecht door verzilting door het binnendringen van zeewater. Ook raakt tijdens het droge seizoen de hoeveelheid water in de putten op. Bovendien raken de putten in het regenseizoen vaak vervuild door omliggende rioleringen en andere stedelijke vervuiling. Deze situatie leidt tot verschillende ernstige hygiëneproblemen en ziektes, zoals tyfus.

In samenwerking met het lokale waterbedrijf zorgt Water for Life ervoor dat de 10.000 inwoners van Genuk toegang krijgen tot een duurzame drinkwaterservice. Betrokkenheid van de gemeenschap is enorm belangrijk in een duurzaam drinkwaterproject. Hierdoor begrijpt het waterbedrijf de behoeften van de gemeenschap beter en komt er vanuit de bevolking meer vertrouwen in de drinkwaterservice, zodat de mensen in de toekomst ook meehelpen met het onderhoud van de service. Door middel van veldonderzoeken, voorlichtingen met de gemeenschap worden de inwoners zich bewust van het belang van een duurzame drinkwatervoorziening en denken ze mee over de beste drinkwateroplossing in hun gebied.

Nieuws uit Genuk

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/IMG_3015.jpeg

Thomas werkt in Genuk, Indonesië voor schoon drinkwater voor inwoners

Thomas werkt bij Vitens en woont met zijn gezin in Indonesië. Hier zet hij zich in voor een project van Water for Life om voor de inwoners van de arme wijk Genuk een waterleidingnetwerk aan te leggen.

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/4-2.jpg

Klantencampagne en bewustwording in Genuk, Indonesië

Naast het realiseren van schoon drinkwater en een toilet voor mensen wereldwijd, organiseren we samen met het lokale waterbedrijf bijeenkomsten en trainingen voor de lokale bevolking om hen te betrekken bij het project en bijvoorbeeld te informeren over de voordelen van een wateraansluiting. Zoals in Genuk in Indonesië.

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/Semarang_Indonesië_beneficiary-4.jpg

Meneer Maskuri uit Genuk, Indonesië wordt klant bij het lokale waterbedrijf

“Ik ben meneer Maskuri, ik ben 68 jaar oud en ik woon in het dorp Ngilir, in Genuk, ten noordoosten van de stad Semarang. Mijn drie kinderen zijn al getrouwd en het huis uit, dus woon ik nu samen met mijn vrouw."

Onze partner

https://www.waterforlife.nl/files/logos/Knipsel.PNG