https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x960_fit_center-center_85_none/IMG_1485.JPG

Ghana - Drinkwater in Okataban-man, Adenta

8,83 km waterleiding

7 publieke waterpunten, 1.000 huisaansluitingen

16.800 mensen drinkwater

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x1920_fit_center-center_85_none/IMG_1430.JPG

Okataban-man is een gemeenschap in Adenta een district in Accra. Op dit moment ligt er in deze wijk nog geen waterleidingnetwerk. De mensen maken gebruik van open putten, of kopen water via private verkopers. Hiervoor betalen de mensen die hier wonen vaak enorm hoge prijzen.

Samen met het districtskantoor van het lokale waterbedrijf Ghana Water Company Ltd. (GWCL) hebben we daarom dit project opgezet. Er wordt in ieder geval 8,83 km leidingnetwerk aangelegd. Aan deze leidingen kunnen de mensen met subsidie een huisaansluiting aanvragen. Dit doen we samen met de 'Low Income Customer Unit' van het waterbedrijf. Doordat zij actief in de wijk werken, weten ze precies wie er woont en kunnen de mensen helpen een subsidie te krijgen maar ook voorlichting te geven over goed en veilig watergebruik. Voor de overige klanten worden daarna ook nog publieke wateprunten gehaald. Zo hebben straks 16.800 mensen toegang tot drinkwater.

Onze partner

https://www.waterforlife.nl/files/logos/GWCL.jpg

Al sinds 2012 werken wij samen met het lokale waterbedrijf Ghana Water Company Ltd. Samen hebben wij al meer dan 26 projecten afgerond. Al meer dan 143.000 mensen in de lage inkomenswijken hebben nu toegang tot drinkwater. Ook werkten wij samen met de gemeenten Tamale, Cape Coast, Elmina en Accra samen om water en sanitaire voorzieningen te verbeteren op scholen. In totaal hebben wij op meer dan 140 scholen gewerkt.