https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x960_fit_center-center_85_none/Knipsel.PNG

Malawi - Een waterkiosk in Mangochi

13 km waterleiding

20 waterkiosken

6.800 mensen

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x1920_fit_center-center_85_none/Knipsel2.PNG

In Mangochi, een stad in het zuiden Malawi, wonen veel arme mensen in buitenwijken. Deze mensen komen vaak rond door zelf verbouwde groenten op de markt te verkopen. Juist in deze buitenwijken is meer dan de helft van de mensen aangewezen op vervuild en zout drinkwater uit waterputten, rivieren en stroompjes.
Het is hier vaak de taak van vrouwen en meisjes om water te halen. Omdat ze vaak ver moeten lopen naar een waterput of rivier, gaan meisjes niet naar school en kunnen vrouwen niet werken. Water for Life ondersteunt, samen met de Nederlandse drinkwaterbedrijven, het lokale waterbedrijf dat verantwoordelijk is voor de waterlevering in dit gebied. Samen zetten wij ons in om ervoor te zorgen dat mensen in de buitenwijken van Mangochi toegang krijgen tot schoon en betrouwbaar drinkwater. Hiervoor leggen we 13 kilometer waterleidingnetwerk aan en bouwen we 20 kiosken. Bij deze ‘waterwinkeltjes’ kunnen de mensen straks voor een betaalbare prijs schoon en betrouwbaar drinkwater kopen. Het project is gestart om 6.800 mensen in Mangochi toegang tot goed en betrouwbaar drinkwater te geven. Hierdoor hoeven meisjes en vrouwen geen lange afstanden meer te lopen om vervuild water te halen.

https://www.waterforlife.nl/files/logos/srwb.png

Water for Life werkt samen met waterbedrijf SRWB (Southern Region Water Board) in Malawi.