https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x960_fit_center-center_85_none/a-1.jpg

Indonesië - Semarang City

5,95 km waternetwerk

1.147 huisaansluitingen

7.700 mensen toegang tot drinkwater

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x1920_fit_center-center_85_none/DSCN7191_2_2023-03-05-192503_mgrd.jpg

Ons doel

In samenwerking met de Perumda Air Minum Tirta Moedal wil Water for Life in 2023 5,95 km waternetwerk aanleggen. Hierbij worden 1.147 huis- en tuinaansluitingen geïnstalleerd. Met dit doel geven wij samen 4.700 mensen toegang tot drinkwater via huishoudens. Daarnaast geven wij 3.000 mensen toegang tot drinkwater via publieke instanties.

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x1920_fit_center-center_85_none/4_2023-03-22-095143_ukyr.JPG

Over dit project

Semarang, de hoofdstad van de provincie Midden-Java, is de op vier na grootste stad van Indonesië. De bevolking van Semarang City bestaat uit 1.656.564 mensen. De jaarlijkse bevolkingsgroei is 0,25%, met een bevolkingsdichtheid van 4.432 mensen per vierkante kilometer. Meer dan 50% van de klanten van niet-lokale waterbedrijven maakt gebruik van gemeenschappelijke bronnen en ongeveer 40% van particuliere bronnen. De kwaliteit, kwantiteit en betrouwbaarheid van deze putten lopen sterk uiteen.

Het waterbedrijf (Perumda Air Minum Tirta Moedal) staat voor uitdagingen bij het uitbreiden van openbare watervoorzieningsdiensten die voldoen aan de snelgroeiende vraag naar water van de bevolking van Semarang. Het nutsbedrijf worstelt om het kapitaal te vinden dat nodig is om het leidingnetwerk uit te breiden, vooral in gebieden met lage inkomens. Deze uitdaging belemmert het vermogen van het waterbedrijf om watervoorzieningsdiensten te leveren aan de samenleving, met name de armere, kansarme gemeenschappen en kwetsbare segmenten van de samenleving. Wat dat betreft, kan externe financiering, met name van Water for Life, helpen deze uitdaging aan te gaan.

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x1920_fit_center-center_85_none/1-1.jpg

Update uit Semarang City

Het project voor de uitbreiding van het schoonwaternetwerk in Kelurahan Randusari, Kampung Pelangi, Semarang, werd op 30 november 2022 officieel goedgekeurd door de WfL-stichting. Na het uitvoeren van een reeks activiteiten, zoals het maken van het gedetailleerde technische ontwerp, grondonderzoek in het veld en aanbesteding processen begint de constructiefase van het WfL-project.

Randusari is een van de districten van Semarang City. De topografie is behoorlijk steil vanwege de hoge en gevarieerde helling. Dit dorp is kwetsbaar voor een watercrisis, vooral in het droge seizoen.

Met steun van Stichting Water for Life gaat het lokale waterbedrijf (PDAM Tirta Moedal) een reservoir van 120 m3 en circa 5 kilometer waterleiding aanleggen. Het is de bedoeling dat er zo'n 1.000 huisaansluitingen worden aangesloten en straks zo'n 7.700 mensen 24/7 toegang hebben tot veilig en duurzaam kraanwater.

De materialen worden nu aangekocht en naar verwachting zijn alle werkzaamheden medio september 2023 gereed.Bewustmakingscampagnes over goede WASH-praktijken op gemeenschaps- en schoolniveau worden opgezet en zullen gelijktijdig met de aanleg van het waternetwerk worden uitgevoerd.