x
Empty

Nieuws

Terug

Tags:

Water for life steunt Beira – Mozambique na cycloon IDAI

Nadat cycloon IDAI Beira teisterde met windsnelheden tot ver boven de 200 km per uur, werd duidelijk hoe zwaar deze tweede stad van Mozambique was getroffen. Het drinkwater distributiesysteem voor de hele stad was uitgevallen en overal waren lekken ontstaan. Meer dan 600.000 mensen zaten zonder betrouwbaar drinkwater!

VEI is al jaren actief in Beira. Samen met het lokale waterbedrijf FIPAG helpt VEI met de implementatie van grootschalige vernieuwingen in het bestaande distributienet. VEI kon daarom gelijk schakelen en ondersteunen met noodhulpvoorzieningen zoals met transport, arbeidskrachten, materieel en leidingmaterialen. In de eerste maand na de cycloon is, door intensieve samenwerking, de drinkwaterproductie weer op gang gebracht en zijn meer dan 700 lekken gerepareerd.

Nieuw project Water for Life

In twee sloppenwijken van de stad is de drinkwatervoorziening momenteel zo slecht dat er is besloten deze wijken voor te dragen bij Water for Life voor volledige renovatie. Onder leiding van VEI heeft een projectteam een voorstel uitgewerkt en ingediend bij Water for Life. Op maandag 27 mei 2019 heeft het bestuur van Water for Life het voorstel goedgekeurd voor implementatie.

Een aantal kengetallen van het project:

  • Investering in nieuwe infrastructuur (aansluitingen) voor 28.950 mensen;
  • Bij 8.850 mensen wordt de bestaande aansluiting vervangen voor een verbeterde voorziening;
  • Voor 20.100 mensen, nu zonder toegang tot drinkwater, wordt de drinkwatervoorziening aangelegd;
  • 8.600 meter buismateriaal voor hoofdleidingen;
  • 14.500 meter buismateriaal voor huisaansluitingen;
  • Hygiënecampagne voor alle bewoners van de twee wijken;
  • Totaal investeringsbudget: 245.000 euro;
  • Geplande oplevering van het project: 1 november 2019.

Impact voor de bewoners

Het huidige leidingnetwerk is qua kwaliteit en capaciteit ontoereikend voor de huidige bewoners. Minder dan 25% van de bewoners krijgen zo nu en dan water. De overige bewoners halen water uit ondiepe putten in de wijk of moeten heel ver lopen om water te bemachtigen uit openbare tappunten. Door de intensieve bewoning van de wijken is het water uit de putten een bron van bacteriën en ziektekiemen en zeker niet geschikt als drinkwater. Met de aanleg van het nieuwe leidingnet krijgen alle bewoners van deze twee sloppenwijken toegang tot schoon en veilig drinkwater. De mensen zullen daardoor dagelijks veel minder tijd nodig hebben om in hun drinkwaterbehoefte te voorzien.

Mensen met verminderde weerstand zoals kleine kinderen en ouderen worden vaak ziek door het drinken van verontreinigd water, met soms de dood tot gevolg. Door het beschikbaar hebben van betrouwbaar drinkwater en de hygiënetraining die alle bewoners krijgen zullen ziektegevallen in deze wijken sterk afnemen.

Nieuw drinkwater distributienet voor de wijk Goto
Nieuw drinkwater distributienet voor de wijk Mecanagro
Terug naar nieuwsoverzicht

Laatste nieuwsberichten