x
Empty

Nieuws

Terug

Wereldwaterdag 2018!

Vandaag is het Wereldwaterdag. Elk jaar op 22 maart roepen De Verenigde Naties de lidstaten op om tijdens deze dag de mondiale waterproblematiek bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. De Nederlandse drinkwaterbedrijven doen hier vanzelfsprekend aan mee.

De drinkwaterbedrijven Vitens, Evides Waterbedrijf, Waterleiding Maatschappij Limburg, Waterbedrijf Groningen en Brabant Water hebben zich verbonden binnen VEI, omdat zij zich actief willen inzetten voor de wereldwijde verspreiding van schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Er zijn nog steeds miljoenen mensen die ver moeten lopen voor hun water, wat bovendien in veel gevallen van slechte kwaliteit is. Door kennis en ervaring van de Nederlandse watersector te delen ondersteunt VEI lokale waterbedrijven bij bijvoorbeeld de bedrijfsvoering waardoor schoon drinkwater en goede sanitatie voor steeds meer mensen beschikbaar wordt.

Nieuwe projecten Water for Life
Deze lokale waterbedrijven kunnen, in samenwerking met VEI, twee keer per jaar financieringsvoorstellen indienen voor een verbetering van de infrastructuur en het inzetten van bewustwordingscampagnes onder de bevolking. Deze voorstellen worden door het bestuurvan Water for Life beoordeeld op kwaliteit en duurzaamheid.

Afgelopen jaar heeft waterbedrijf NAIVAWASS in Naivasha (Kenia) dit ook gedaan. In één van de arme wijken rond Naivasha financierde Water for Life de infrastructuur voor een grote wateropslagtank, 7,5 km waterleidingen, 2 publieke watertappunten en 75 gedeelde huisaansluitingen. In dit gebied wordt nu schoon water voor een eerlijke prijs verkocht en inwoners kunnen inmiddels ook zelf een huisaansluiting aanvragen bij het waterbedrijf. Door dit project hebben op dit moment meer dan 8.750 mensen toegang tot schoon water.

Schoon drinkwater voor iedereen
Als stichting financiert Water for Life verschillende projecten in samenwerking met VEI. Zo draagt Water for Life direct bij aan schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen voor iedereen. Voor het project in Naivasha is met een investering van € 12,80 één persoon van drinkwater voorzien. De komende jaren willen we dit soort projecten heel graag blijven steunen en ervoor zorgen dat alle mensen op de wereld toegang krijgen tot schoon drinkwater uit de kraan.

Help jij mee door donateur te worden? Als klant van Vitens en Evides Waterbedrijf kun je via je waterfactuur geld geven. Klanten én niet-klanten kunnen bovendien een eenmalige gift doen of geld inzamelen via een zelf te organiseren actie. Bekijk hier hoe je vandaag op Wereldwaterdag iets extra’s kunt betekenen.

 

Terug naar nieuwsoverzicht

Laatste nieuwsberichten