Actievoorwaarden

doneeractie ten gunste van Stichting Water for Life tijdens DelfSail 2024

Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op personen die deelnemen (hierna: deelnemers) aan de doneeractie, georganiseerd door N.V. Waterbedrijf Groningen ten gunste van Stichting Water for Life tijdens DelfSail 2024 (hierna: doneeractie). Voor deze éénmalige doneeractie is een vergunning verleend door de gemeente Eemsdelta.

1. Deelname vindt plaats nadat je een donatie van € 5,- of meer hebt gedaan via de actiepagina ten behoeve van Stichting Water for Life. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen. Medewerkers van N.V. Waterbedrijf Groningen en VEI B.V. zijn uitgesloten van deelname aan deze doneeractie.

2. Stichting Water for Life (www.waterforlife.nl) vindt dat iedereen wereldwijd recht heeft op schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Als Stichting zetten wij ons hiervoor in door het werven van vrijwillige donaties en het laten uitvoeren van ideële projecten op het gebied van watervoorziening en sanitatie in lage inkomenslanden. De ontvangen donaties worden door Stichting Water for Life voor 100% besteed aan voornoemde projecten.

3. Met je deelname maak je kans op een verblijf in de vakantiewoning Westerkwartier (Bosrand 69 te Buren, Ameland) met maximaal 6 personen. Let op: dit is exclusief de reiskosten en de kosten van het levensonderhoud tijdens het verblijf. Deze vakantiewoning wordt voor een week (vrijdag t/m vrijdag) beschikbaar gesteld, onder de huurvoorwaarden van Stichting Vakantiebesteding Waprog (de winnaar hoeft geen eigen handdoeken, baddoeken, theedoeken en bedlinnen mee te nemen: dit is bij de prijs inbegrepen).

4. De winnaar kan kiezen uit één van de onderstaande weken:

- 21 t/m 28 maart 2025
- 28 maart t/m 4 april 2025
- 4 t/m 11 april 2025
- 11 t/m 18 april 2025
- 25 april t/m 2 mei 2025

De vakantiewoning is op de dag van aankomst vanaf 15:00 uur beschikbaar. Deze dient op de dag van vertrek uiterlijk om 10:00 uur te zijn verlaten.

5. Iedere deelnemer kan maximaal 1 keer met ziin / haar e-mailadres meedoen.

6. Deelname is geheel op eigen risico: zowel N.V. Waterbedrijf Groningen als Stichting Water for Life is niet verantwoordelijk voor donaties die niet op de rekening van Water for Life aankomen of een incorrect ingevuld e-mailadres.

7. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van een correct en compleet e-mailadres bij de deelname aan de donatie.

8. De looptijd van deze doneeractie tijdens DelfSail 2024 is van 10 tot en met 17 juni 2024.

9. Om deel te mogen nemen, moet je een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Jongere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

10. Er wordt 1 winnaar geloot. Uiterlijk vijf werkdagen nadat de winnaar is geloot, wordt deze persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de doneeractie is deelgenomen. Hij / zij heeft daarna twee weken de tijd om te reageren en de prijs te accepteren. Na de eerste week ontvangt de winnaar een herinnering op het opgegeven e-mailadres. Als die naar twee weken nog niet heeft gereageerd, wordt er éénmalig onder de andere deelnemers geloot.

11. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze op 20 juni 2024.

12. Waterbedrijf Groningen, kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

13. Over uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

14. Prijs is niet inwisselbaar voor geld en/of andere goederen.

15. De persoonsgegevens die in het kader van deze doneeractie worden verkregen, worden gebruikt door N.V. Waterbedrijf Groningen en/of Stichting Water for Life en worden niet verstrekt aan derden. Deze persoonsgegevens worden na de prijsacceptatie maar uiterlijk op 22 juli 2024 verwijderd c.q. vernietigd.

16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door N.V. Waterbedrijf Groningen en/of Stichting Water for Life.

17. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

18. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

19. Voor vragen en/of klachten kun je contact opnemen met N.V. Waterbedrijf Groningen per e-mail aan communicatie@waterbedrijfgroningen.nl. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.