https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x960_fit_center-center_85_none/IMG_3409.JPG

Onze partners

Een initiatief van Nederlandse drinkwaterbedrijven.

Vitens

Wij vinden dat iedereen nu èn in de toekomst recht heeft op schoon en veilig drinkwater. Door met Water for Life en lokale waterbedrijven samen te werken kunnen wij, met onze medewerkers en al onze kennis over drinkwater, helpen in landen waar dit ontzettend hard nodig is. Deze unieke samenwerking heeft al meer dan een miljoen mensen toegang gegeven tot schoon water. Daar zijn we trots op. Toch zijn er nog 884 miljoen mensen die deze hulp ook nodig hebben. Wij blijven dus helpen. Jij ook?

Klant van Vitens?
https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1600x900_fit_center-center_85_none/logo-Vitens-website.jpg
https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1600x900_fit_center-center_85_none/evides-logo-voor-online.jpg

Evides Waterbedrijf

Met Water for Life zorgen onze drinkwaterexperts – door donaties van klanten en relaties – voor duurzame watervoorzieningen in gebieden waar schoon drinkwater geen vanzelfsprekendheid is. Een mooie combinatie van hulpverlening en kennisdeling, gekoppeld aan de Sustainable Development Goals.

Klant van Evides Waterbedrijf?

Waterbedrijf Groningen

Schoon en betrouwbaar drinkwater is sinds 1879 de basis van de bedrijfsactiviteiten. Leveringszekerheid en het duurzaam omgaan met grondstoffen – oppervlaktewater en grondwater – is daar een vanzelfsprekend onderdeel van. Zodat niet alleen wij, maar ook de kinderen van onze kinderen erop kunnen rekenen 7 dagen per week, 24 uur per dag over drinkwater te beschikken.

Klant van Waterbedrijf Groningen?
https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1600x900_fit_center-center_85_none/logo-website_200514_135248.jpg
https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1600x900_fit_center-center_85_none/logo-website-16_9.jpg

WML

In alles wat WML doet, streeft het drinkwaterbedrijf naar een positieve maatschappelijke impact. Om de maatschappelijke meerwaarde te vergroten, kijkt WML verder dan haar Limburgse achtertuin. Wij vinden dat iedereen recht heeft op schoon drinkwater en goede sanitatie. Daarom zetten we met enthousiasme de kennis en kunde van onze medewerkers in en spannen we ons in voor het werven van fondsen ten gunste van de projecten van Water for Life!

Klant van WML?

PWN

PWN levert drinkwater aan ruim 804.160 huishoudens, bedrijven en instellingen in de provincie Noord-Holland. Onze 1,7 miljoen klanten gebru​iken jaarlijks zo’n 112 miljard ​liter drinkwater. Wij zuiveren oppervlaktewater tot drinkwater, in Andijk, Heemskerk en in het duingebied. ​De Noord-Hollandse duinen zijn onmisbaar in de drinkwatervoorziening. PWN zorgt er als duinbeheerder voor dat de duinen gezond blijven en dat we zuinig zijn op de rijkdom aan flora en fauna in het duin. 45% van al het water van PWN wordt gezuiverd in de Noord-Hollandse duinen. Bovendien dienen de duinen als reservebron.

Klant van PWN?
https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1600x900_fit_center-center_85_none/Logo_PWN_2012_zonder-achtergrond_2021-01-26-140358.png
https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1600x900_fit_center-center_85_none/VEI-LOGO-RGB-12.jpg

VEI

VEI begeleidt de financieringsaanvragen voor de stichting Water for Life van de collega drinkwaterbedrijven uit Afrika, Azië en Latijns Amerika, en borgt de implementatie van het project. De drinkwaterbedrijven Vitens, Evides Waterbedrijf, WML, Waterbedrijf Groningen, Brabant Water en WLN, hebben zich met elkaar verbonden in VEI. Door middel van samenwerking met lokale waterbedrijven via Water Operator Partnerships (WOPs) delen zij hun kennis en kunde met collega drinkwaterbedrijven in lage inkomenslanden.

Website van VEI