Privacy Statement

Stichting Water for Life is een initiatief van de waterbedrijven Vitens, Evides Waterbedrijf, WML, Waterbedrijf Groningen en PWN. Gezamenlijk zetten deze waterbedrijven zich via VEI B.V. in en ondersteunen drinkwaterbedrijven in lage inkomenslanden. Dankzij de donaties aan Stichting Water for Life worden via VEI, projecten gefinancierd om arme wijken aan te sluiten op het waterleidingnetwerk en toegang te realiseren tot drinkwater en sanitaire voorzieningen.

Jij als klant van de Nederlandse waterbedrijven kan hieraan bijdragen door te doneren aan Stichting Water for Life. Op die manier draag je bij aan de aanleg van infrastructuur en het organiseren van trainingen, om toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen te realiseren.

Dankzij de samenwerking borgen wij kwaliteit, maken we gebruik van bestaande processen en borgen wij dat 100% van je donaties naar de projecten gaat. VEI B.V. verzorgt het beheer en de administratie van donaties. VEI B.V. neemt je privacy serieus en zorgt dat je persoonsgegevens veilig behandeld worden. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

VEI B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik van én ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens zo veel mogelijk te voorkomen. Naast de verantwoordelijke autoriteiten hebben alleen externe dienstverleners, met wie wij afspraken gemaakt hebben over de verwerking van je gegevens, die VEI B.V. helpen bij het aanbieden van onze diensten ook toegang tot je gegevens. Je gegevens worden niet buiten de EU verwerkt.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?

VEI B.V. is verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de AVG. Ons privacy beleid geldt alleen voor de informatie die namens Stichting Water for Life door VEI B.V. is verzameld en verwerkt.

Via de website van Stichting Water for Life (www.waterforlife.nl) kan je je aanmelden om te doneren via de waterrekening, indien je klant bent van Vitens N.V. of Evides Waterbedrijf. De door jou ingevoerde gegevens worden direct doorgestuurd naar het desbetreffende waterbedrijf. Zij behandelen gegevens vertrouwelijk en zorgen dat de informatie veilig is. Voor het privacy statement van Vitens N.V. klik hier. Voor het privacy Statement van Evides Waterbedrijf klik hier.

Wanneer en Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om:

 • Een overeenkomsten uit te voeren, zoals het leveren van een gevraagde dienst.
 • Je donatie te kunnen verwerken en beheren;
 • Te voldoen aan (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen;
 • Je een bevestiging te kunnen sturen van de gedane donatie;
 • Je te kunnen informeren via een nieuwsbrief. Dit doen wij alleen indien je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Je kan je altijd uitschrijven van onze nieuwsbrief.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

VEI B.V. kan persoonsgegevens over je verwerken doordat je gebruik maakt van de diensten van Stichting Water for Life, en/of omdat je zelf je gegevens verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Financiële informatie die je ons verstrekt, zoals je rekeningnummer;
 • Gegevens over je correspondentie met ons;
 • Andere persoonsgegevens die je vrijwillig aan ons verstrekt;
 • Indien je je aanmeldt om donateur te worden via de waterrekening wordt je gevraagd om je klantnummer;
 • Indien je zakelijke klant bent en je aanmeldt om te doneren via de waterrekening wordt je gevraagd om je bedrijfsnaam.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

Wij verkopen of delen je gegevens niet voor marketingdoeleinden met derden. We delen je gegevens enkel met organisaties en leveranciers die ons ondersteunen in ons bedrijfsproces en waar we een verwerkersovereenkomst mee afgesloten hebben. Dit betekent dat zij je gegevens enkel gebruiken om diensten aan ons te leveren, overeenkomstig onze instructies. Eventueel kan er een verzoek gedaan worden om je gegevens openbaar te maken aan bijvoorbeeld financiële instellingen, accountants, advocaten of om te voldoen aan wetten, bevelen en verzoeken van de bevoegde autoriteiten die op hen van toepassing zijn.

Maakt de Stichting gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profiling?

Wij maken geen gebruik van profiling technieken of andere vormen van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

We bewaren je persoonlijke gegevens in onze systemen zolang dit nodig is voor de relevante activiteit. Je gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk verplicht of noodzakelijk is. Wanneer de bewaartermijn van je gegevens is verstreken worden de gegevens veilig verwijderd. Je hebt het recht ons te vragen je gegevens te verwijderen. Indien dit wettelijk mogelijk is doen we dit zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 4 weken. Wanneer je persoonsgegevens aan derde partijen zijn verstrekt mag je Stichting Water for Life vragen om, wanneer dit mogelijk is, de verwijdering van je persoonsgegevens ook bij deze derde partijen te bewerkstelligen.

Wat zijn je rechten?

Indien je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben kan je altijd contact met ons opnemen via info@waterforlife.nl. Je hebt de volgende rechten:

• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
• het laten corrigeren van fouten;
• het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
• intrekken van toestemming;
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
• overdraagbaarheid van gegevens.

Vragen, opmerkingen of klachten?

Voor vragen, verzoeken of klachten kan je contact opnemen met Water for Life via info@waterforlife.nl.

Wanneer is dit Privacy Statement voor het laatst gewijzigd?

VEI B.V. namens Stichting Water for Life behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 26 januari 2021