Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

 • Stichting Water for Life heeft de drinkwaterbedrijven middels VEI B.V. gemachtigd om namens haar op te treden in het economisch verkeer. VEI B.V. heeft een overeenkomst met Buckaroo B.V. voor de verwerking van de donaties.
 • Stichting Water for Life is erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) volgens art. 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.
 • Om kosten te besparen en een zo groot mogelijk deel van de donaties te kunnen besteden aan de doelstelling van de stichting, maakt Stichting Water for Life zoveel mogelijk gebruik van de processen en communicatiemiddelen van de aangesloten drinkwaterbedrijven.

2. Deelname particulieren

Eenmalige donatie

 • Iedereen kan een zelfgekozen bedrag overmaken middels de optie ‘eenmalige’ donatie in het donatieformulier. Deze donatie zal worden verwerkt middels IDeal of een machtiging.
 • Iedereen kan een zelfgekozen bedrag overmaken op rekeningnummer NL39INGB0672060132 ten name van Stichting Water for Life in Utrecht o.v.v. ‘donatie’.
 • Onder bepaalde voorwaarden zijn sponsorbijdragen en donaties fiscaal aftrekbaar. Meer informatie is verkrijgbaar bij de Belastingdienst. Er wordt geen BTW geheven over de gift.

Vaste donateur

 • Particulieren kunnen donateur worden voor een vast bedrag per jaar of maand naar keuze.
 • Particulieren geven hiervoor een machtiging af, de betaling zal middels Buckaroo voor de Stichting Water for Life worden verwerkt.
 • Het donateurschap wordt jaarlijks stilzwijgend met een jaar verlengd.
 • Verhogen, verlagen of beëindigen van de bijdrage aan Water for Life is mogelijk via het wijzigingsformulier, te vinden op www.waterforlife.nl/donatie-wijzigen. Er moet rekening gehouden worden met enige verwerkingstijd.
 • Onder bepaalde voorwaarden zijn sponsorbijdragen en donaties fiscaal aftrekbaar. Meer informatie is verkrijgbaar bij de Belastingdienst. Er wordt geen BTW geheven over de gift.

Particulieren drinkwaterklanten van Vitens en Evides Waterbedrijf: doneren via de waterrekening

 • Particuliere drinkwaterklanten van Vitens en Evides Waterbedrijf kunnen ervoor kiezen donateur te worden via de waterrekening voor een vast bedrag van € 0,05 / € 0,10 / € 0,15 per dag. Over een vol jaar gezien, is de bijdrage dan respectievelijk circa € 18,25 / € 36,50 / € 54,75.
 • De berekening van dit bedrag gaat in op de dag dat Vitens of Evides Waterbedrijf de aanmelding verwerkt heeft.
 • De donatie van klanten van Vitens en Evides Waterbedrijf verloopt via de waterrekening. Indien deze waterrekening automatisch betaald wordt, wordt ook de bijdrage aan Water for Life op deze waterrekening afgeschreven. Als de waterrekening van Vitens of Evides Waterbedrijf per acceptgiro betaald wordt, dan wordt het bedrag op de waterrekening verhoogd met de bijdrage aan Water for Life.
 • Klanten van Vitens en Evides Waterbedrijf kunnen zich via de website hier (Vitens) of hier (Evides Waterbedrijf) aanmelden als donateur van Water for Life.
 • Het donateurschap wordt jaarlijks stilzwijgend met een jaar verlengd.
 • Verhogen, verlagen of beëindigen van de bijdrage aan Water for Life is mogelijk via de klantenservice van het betreffende waterbedrijf. Er moet rekening gehouden worden met enige verwerkingstijd.
 • Alleen bestaande contractpartners (personen op wiens naam de wateraansluiting staat) van Vitens of Evides Waterbedrijf kunnen via de waterrekening donateur worden van Water for Life.
 • Klanten van Vitens kunnen voor een bevestiging van de donatie contact opnemen met de afdeling Klantenservice van Vitens, telefoon 0900 – 0650 (lokaal tarief).
 • Klanten van Evides Waterbedrijf kunnen voor een bevestiging van de donatie contact opnemen met de afdeling Klantenservice van Evides Waterbedrijf, telefoon 0900 – 0787 (lokaal tarief).

3. Deelname bedrijven

Algemeen

 • Bedrijven en organisaties kunnen een eenmalige donatie doen of vaste donateur worden.
 • Sponsors kunnen de banner, het logo en producten van Water for Life gebruiken voor interne en externe communicatiedoeleinden.

Eenmalige donatie bedrijven

 • Iedereen kan een zelfgekozen bedrag overmaken op rekeningnummer NL39INGB0672060132 ten name van Stichting Water for Life in Utrecht o.v.v. ‘donatie’.
 • Iedereen kan een zelfgekozen bedrag overmaken middels de optie ‘eenmalige’ donatie in het donatieformulier. Deze donatie zal worden verwerkt middels IDeal of een machtiging. Het is, via het zetten van een vinkje in het donatieformulier, mogelijk een factuur te ontvangen.
 • Onder bepaalde voorwaarden zijn sponsorbijdragen en donaties fiscaal aftrekbaar. Meer informatie is verkrijgbaar bij de Belastingdienst. Er wordt geen BTW geheven over de gift.

Vaste bedrijfsdonateur

 • Bedrijven kunnen donateur worden voor een vast bedrag per jaar of maand naar keuze.
 • Bedrijven geven hiervoor een machtiging, de betaling zal middels Buckaroo voor de stichting worden verwerkt.
 • Het donateurschap wordt jaarlijks stilzwijgend met een jaar verlengd.
 • Verhogen, verlagen of beëindigen van de bijdrage aan Water for Life is mogelijk via het wijzigingsformulier, te vinden op www.waterforlife.nl/donatie-wijzigen. Er moet rekening gehouden worden met enige verwerkingstijd.
 • Onder bepaalde voorwaarden zijn sponsorbijdragen en donaties fiscaal aftrekbaar. Meer informatie is verkrijgbaar bij de Belastingdienst. Er wordt geen BTW geheven over de gift.

Zakelijke drinkwaterklanten van Vitens en Evides Waterbedrijf: doneren via de waterrekening

 • Bedrijven of organisaties die klant zijn van Vitens of Evides Waterbedrijf, kunnen vaste sponsor worden via de waterrekening.
 • Zij kunnen kiezen uit een vast bedrag van € 1, € 2 of € 3 per dag (respectievelijk € 365, € 730 of € 1.095 per jaar).
 • Wordt de waterrekening automatisch betaald, dan wordt de bijdrage aan Water for Life automatisch afgeschreven.
 • Wordt de waterrekening per acceptgiro betaald, dan wordt het bedrag op de nota verhoogd met de bijdrage aan Water for Life.
 • De berekening van het bedrag gaat in op de dag dat Vitens of Evides Waterbedrijf de aanmelding heeft verwerkt in het systeem.
 • Alleen bestaande contractpartners van Vitens of Evides Waterbedrijf kunnen via de waterrekening automatisch deelnemen aan Water for Life. Dus alleen bedrijven/organisaties op wiens naam de wateraansluiting staat.
 • Aanmelden als sponsor van Water for Life kan hier.
 • De sponsordeelname aan Water for Life wordt jaarlijks stilzwijgend met een jaar verlengd.
 • Verhogen, verlagen of beëindigen van de bijdrage aan Water for Life is mogelijk via het wijzigingsformulier. Men dient rekening te houden met enige verwerkingstijd.
 • Klanten van Vitens kunnen voor een bevestiging van de donatie contact opnemen met de afdeling Klantenservice van Vitens, telefoon 0900 – 0650 (lokaal tarief). Dit is alleen mogelijk bij een donatie hoger dan € 100.
 • Klanten van Evides Waterbedrijf kunnen voor een bevestiging van de donatie contact opnemen met de afdeling Klantenservice van Evides Waterbedrijf, telefoon 0900 – 0787 (lokaal tarief). Dit is alleen mogelijk bij een donatie hoger dan € 100.
 • Onder bepaalde voorwaarden zijn de sponsorbijdrage en de donatie fiscaal aftrekbaar. Meer informatie is verkrijgbaar bij de Belastingdienst.

4. Betaling

 • Betaling van het aangegeven bedrag vindt voor klanten van Vitens en Evides Waterbedrijf plaats conform de huidige betalingsmethode van de waterrekening (automatisch of via acceptgiro) en via hetzelfde rekeningnummer waarmee de betaling van de waterrekening plaatsvindt.
 • Jaarlijks ontvangen klanten van Vitens en Evides Waterbedrijf een jaarafrekening met een overzicht van het waterverbruik en overige kosten. Op deze jaarrekening wordt tevens de bijdrage aan Water For Life over de tot dan toe deelgenomen periode vermeld.
 • De betaling van de bijdrage aan Water for Life vindt op dagbasis plaats.

5. Verhuizing

 • Bij verhuizing binnen de verzorgingsgebieden van Vitens of Evides Waterbedrijf vervalt de deelname aan Water for Life automatisch. Indien de klant zijn bijdrage wil continueren, kan de klant dit aangeven op het verhuisformulier van Vitens of Evides Waterbedrijf of kan de klant zich opnieuw aanmelden via www.waterforlife.nl of via de antwoordkaart in de folder Water for Life.
 • Ook bij verhuizing buiten de verzorgingsgebieden van Vitens of Evides Waterbedrijf vervalt automatisch de deelname aan Water for Life. De mogelijkheid bestaat om de stichting te blijven steunen middels aanmelding via de website https://www.waterforlife.nl/help-mee

6. Communicatie

 • Om kosten te besparen en een zo groot mogelijk bedrag te kunnen besteden aan projecten in ontwikkelingslanden, vindt er geen schriftelijke communicatie plaats met sponsors en donateurs over de voortgang van de projecten.
 • De voortgang van de projecten is te volgen via deze website of onze social media kanalen.

Vragen, suggesties of klachten

 • Meer informatie over Water for Life is te vinden op deze site. De veelgestelde vragen over de stichting zijn hier opgenomen.
 • Voor algemene vragen, suggesties of klachten kan contact worden opgenomen met Water for Life via: info@waterforlife.nl of klacht@waterforlife.nl of via het nummer: 088 884 79 91.
 • Klanten van Vitens en Evides Waterbedrijf die doneren via de waterrekening:
  • Klanten van Vitens kunnen vragen, suggesties of klachten mailen naar communicatie@vitens.nl. of sturen naar Vitens N.V., t.a.v. afdeling Communicatie, o.v.v. Water for Life, Postbus 1205, 8001 BE Zwolle.
  • De afdeling Klanten van Vitens is bereikbaar via het nummer 0900 – 0650 (lokaal tarief).
  • Klanten van Evides Waterbedrijf kunnen hun vragen, suggesties of klachten sturen naar bkc@evides.nl of naar Evides NV, t.a.v. Water for Life, Antwoordnummer 60532, 3060 WB Rotterdam.
  • De klantenservice van Evides Waterbedrijf is bereikbaar op het nummer 0900 – 0787 (lokaal tarief).

Slotbepalingen

 • Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 mei 2020. Met ingang van die datum vervallen de tot dan geldende voorwaarden.
 • Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als ‘Algemene Voorwaarden Stichting Water for Life 2020’.