Algemene Voorwaarden

Stichting Water for Life is een initiatief van de drinkwaterbedrijven Vitens, Evides Waterbedrijf, WML, Waterbedrijf Groningen en PWN. Gezamenlijk zetten zij zich via VEI B.V. in om drinkwaterbedrijven in lage inkomenslanden te ondersteunen. Dankzij de donaties aan Stichting Water for Life worden projecten gefinancierd die VEI implementeert, in samenwerking met lokale waterbedrijven. Arme en kwetsbare mensen worden aangesloten op het waterleidingnetwerk en krijgen toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen.

Klanten van de Nederlandse drinkwaterbedrijven kunnen hieraan bijdragen door te doneren aan Stichting Water for Life. Donaties worden gebruikt voor de aanleg van infrastructuur en het organiseren van trainingen om toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen te realiseren.

Dankzij de samenwerking met de Nederlandse drinkwaterbedrijven en VEI borgen wij kwaliteit, maken we gebruik van bestaande processen en zorgen wij dat 100% van de donaties naar de projecten gaat.

Algemeen

 • Stichting Water for Life is erkend als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) volgens art. 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.
 • Stichting Water for Life is erkend als goed doel door het CBF, toezichthouder goede doelen.
 • Stichting Water for Life maakt zoveel mogelijk gebruik van de processen en communicatiemiddelen van VEI B.V. en van de aangesloten Nederlandse drinkwaterbedrijven. Ook het beheer en de administratie van de donaties is uitbesteed aan VEI B.V.

Donaties via de website

 • Particulieren en bedrijven kunnen een zelfgekozen bedrag overmaken middels de optie ‘eenmalige’ of ‘vaste’ donatie in het donatieformulier.
 • De betaling wordt namens Stichting Water for Life verwerkt door VEI B.V. en eventueel door leveranciers en organisaties die ondersteunen in het bedrijfsproces en waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten.
 • Onder bepaalde voorwaarden zijn de sponsorbijdrage en de donatie fiscaal aftrekbaar. Meer informatie is verkrijgbaar bij de Belastingdienst. Er wordt geen BTW geheven over de gift.
 • Verhogen, verlagen of beëindigen van de bijdrage aan Water for Life is mogelijk via het wijzigingsformulier, te vinden op www.waterforlife.nl/donatie-wijzigen. Wij streven ernaar je wijziging binnen 3 weken te verwerken.

Particulieren en zakelijke drinkwaterklanten van Vitens en Evides Waterbedrijf

 • Particuliere en zakelijke klanten van Vitens en Evides Waterbedrijf kunnen ervoor kiezen donateur te worden via de waterrekening door:
  • Contact op te nemen met het drinkwaterbedrijf
  • Door zich aan te melden via de Water for Life website.
 • Donaties via de waterrekening voor particulieren zijn voor een vast bedrag van € 0,05 / € 0,10 / € 0,15 / € 0,30 / € 1,00 per dag. Over een heel jaar, is de bijdrage dan respectievelijk circa € 18,25 / € 36,50 / € 54,75 / € 109,50 / € 365,00.
 • Donaties via de waterrekening voor zakelijke klanten zijn voor een vast bedrag van € 0,05 / € 0,10 / € 0,15 / € 0,30 / € 1,00 per dag. Over een vol jaar gezien, is de bijdrage dan respectievelijk circa € 18,25 / € 36,50 / € 54,75 / € 109,50 / € 365,00.
 • De berekening van dit bedrag gaat in op de dag dat Vitens of Evides Waterbedrijf de aanmelding verwerkt heeft.
 • De donatie van klanten van Vitens en Evides Waterbedrijf verloopt via de waterrekening. Indien deze waterrekening automatisch betaald wordt, wordt ook de bijdrage aan Water for Life op deze waterrekening afgeschreven. Als de waterrekening van Vitens of Evides Waterbedrijf per acceptgiro betaald wordt, dan wordt het bedrag op de waterrekening verhoogd met de bijdrage aan Water for Life.
 • Het donateurschap wordt jaarlijks stilzwijgend met een jaar verlengd.
 • Verhogen, verlagen of beëindigen van de bijdrage aan Water for Life is mogelijk via de klantenservice van het betreffende waterbedrijf. Er moet rekening gehouden worden met enige verwerkingstijd.
 • Alleen bestaande contractpartners (personen op wiens naam de wateraansluiting staat) van Vitens of Evides Waterbedrijf kunnen via de waterrekening donateur worden van Water for Life.
 • Klanten van Vitens kunnen voor een bevestiging van de donatie contact opnemen met de afdeling Klantenservice van Vitens, telefoon 0900 – 0650 (gebruikelijke belkosten).
 • Klanten van Evides Waterbedrijf kunnen voor een bevestiging van de donatie contact opnemen met de afdeling Klantenservice van Evides Waterbedrijf, telefoon 0900 – 0787 (gebruikelijke belkosten).
 • Bij verhuizing binnen de verzorgingsgebieden van Vitens of Evides Waterbedrijf wordt de deelname aan Water for Life automatisch gecontinueerd. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de donatie tijdelijk op twee adressen (oude en nieuwe adres) tegelijkertijd wordt geïnd zolang de donateur op het oude en het nieuwe adres een contract met Vitens of Evides Waterbedrijf heeft.

Bij verhuizing buiten de verzorgingsgebieden van Vitens of Evides Waterbedrijf vervalt automatisch de deelname aan Water for Life. De mogelijkheid bestaat om de stichting te blijven steunen middels aanmelding via de website: https://www.waterforlife.nl/help-mee/doneer.

Communicatie

Communicatie over de besteding van middelen en de voortgang van projecten is te volgen via deze website en social media.

Vragen, suggesties of klachten

Voor vragen, verzoeken of klachten kan je contact opnemen met Water for Life via info@waterforlife.nl.

Vitens klanten die via hun waterrekening doneren aan Water for Life kunnen vragen, suggesties of klachten sturen naar communicatie@vitens.nl of naar Vitens N.V., t.a.v. afdeling Communicatie, o.v.v. Water for Life, Postbus 1205, 8001 BE Zwolle. Voor vragen wat betreft je donatie kan je contact opnemen met de klantenservice Vitens. Dit kan via de chat, social media of telefonisch via het nummer 0900 – 0650.

Evides klanten die via hun waterrekening doneren kunnen vragen, suggesties of klachten sturen naar bkc@evides.nl of naar Evides NV, t.a.v. Water for Life, Antwoordnummer 60532, 3060 WB Rotterdam. Voor vragen wat betreft je donatie kan je contact opnemen met de klantenservice Evides. Dit kan via de chat, whatsapp, social media of telefonisch via het nummer 0900 0787.

Slotbepalingen

 • Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 11 januari 2024. Met ingang van die datum vervallen de tot dan geldende voorwaarden.
 • Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als ‘Algemene Voorwaarden Stichting Water for Life 2024’.