https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x960_fit_center-center_85_none/2012-ethiopia-bogaerts-vei-02-1000px_200401_131523.jpg

Nalatenschappen

Geven na leven: door je nalatenschap krijgen steeds meer mensen toegang tot drinkwater en een toilet.

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x1920_fit_center-center_85_none/94A4003_2021-06-17-090757.jpg

Gift in testament
Door het opnemen van een gift in je testament kunnen wij mensen blijven voorzien van betrouwbaar drinkwater in landen waar dit niet vanzelfsprekend is. Water for Life is ontzettend dankbaar voor elk testament waarin een toegift voor onze stichting is opgenomen. Water for Life is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daarom vrijgesteld van erfbelasting. Dit betekent dat wij een nalatenschap volledig kunnen gebruiken voor onze projecten.

Je wensen vastleggen
Door je wensen vast te leggen in een testament houd je zelf in de hand hoe de erfenis verdeeld wordt. Het is bijvoorbeeld mogelijk Water for Life een geldbedrag na te laten of een percentage van je bezit aan ons toe te wijzen. De notaris kan daarbij adviseren, en stelt ook het uiteindelijke testament op. Uiteraard is het altijd mogelijk om je testament in de toekomst aan te passen, zonder dat je ons enige toelichting hoeft te geven.

Gegevens voor de notaris
De volgende gegevens zijn nodig voor het opnemen van Water for Life in het testament: Stichting Water for Life, gevestigd te Utrecht, adres: Reactorweg 47, 3542 AD Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder dossiernummer: 816131041.

Vragen over nalatenschap of je testament

  • Wat is een testament?
  • Waarom zou ik een testament moeten maken?
  • Wat kost een testament?
  • Hoe werkt nalaten aan Water for Life?
  • Moet ik belasting betalen over mijn erfenis?

Nalaten aan erfgenamen en Water for Life

  • Mijn kinderen/geliefden zijn mijn erfgenamen. Kan ik ook iets voor Water for Life doen?
  • Kan ik nalaten aan mijn kinderen/geliefden én aan een goed doel?
  • Wat is een legaat?
  • Is er een minimumbedrag voor een legaat?
  • Kan Water for Life als executeur optreden?