Donatie wijzigen of opzeggen?

Op dit moment bent u donateur van Water for Life. Dankzij uw bijdrage hebben we voor veel mensen toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen kunnen realiseren. Bedankt!

Bent u klant van Vitens of Evides Waterbedrijf en doneert u via de waterrekening?
Indien u deze donatie wilt wijzigen, of uw donateurschap wilt opzeggen neem dan contact op met de klantenservice van uw waterbedrijf.

Klanten van Vitens: klik hier
Klanten van Evides: klik hier

  Donatie wijzigen?
  Wilt u een ander bedrag doneren, of bijvoorbeeld in plaats van jaarlijks een maandelijkse donatie doen?
  Dat kan door contact op te nemen via: donatiewijzigen@waterforlife.nl

  Donatie opzeggen?
  Jammer dat u geen vaste donateur meer wilt zijn.
  Mede dankzij uw bijdrage hebben meer dan 1,4 miljoen mensen nu toegang tot water en sanitatie, bedankt! Mocht u om financiële redenen genoodzaakt zijn uw steun te beëindigen, weet dan dat het ook mogelijk is het maandbedrag aan te passen, of eenmalig te doneren. Wilt u uw maandelijkse of jaarlijkse donatie toch stopzetten?
  Dat kan via: donatieopzeggen@waterforlife.nl