https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x960_fit_center-center_85_none/IMG_3054_2022-06-15-140554_odwg.JPG

Over Stichting Water for Life

Stichting Water for Life is een initiatief van Nederlandse drinkwaterbedrijven

https://www.waterforlife.nl/files/logos/logovitensnoslogan-1.svg
https://www.waterforlife.nl/files/logos/logo-evides-svg.svg
https://www.waterforlife.nl/files/logos/wbg.svg
https://www.waterforlife.nl/files/logos/logo_wml.jpg
https://www.waterforlife.nl/files/logos/Logo_PWN_2012_zonder-achtergrond.png
https://www.waterforlife.nl/files/logos/VEI-LOGO-RGB-12.jpg

Onze organisatie

Stichting Water for Life is in 2004 opgericht omdat Nederlandse kraanwatergebruikers écht een verschil kunnen maken voor iedereen wereldwijd zonder toegang tot goed drinkwater en sanitatie. Daarvoor zetten de Nederlandse waterbedrijven zich in. Water for Life wil bewustwording creëren bij haar klanten en samen fondsen werven. Met deze fondsen realiseren wij voor mensen in arme wijken duurzame toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen.

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1600x900_fit_center-center_85_none/94A3511.jpg
https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1600x900_fit_center-center_85_none/94A3990.jpg

Lange termijn partnerschappen

De projecten worden uitgevoerd door VEI. Via VEI hebben Nederlandse drinkwaterbedrijven lange termijn partnerschappen met waterbedrijven in lage inkomenslanden om hun kennis en kunde te delen. Water for Life sluit zich hierbij aan en financiert infrastructuur en trainingen. Door de samenwerking met Nederlandse drinkwaterbedrijven, die alle indirecte kosten dekken, gaat 100% van alle donaties naar de projecten.

Onze werkwijze

Lokale waterbedrijven schrijven samen met Nederlandse drinkwaterexperts projectvoorstellen om voor arme mensen toegang tot betaalbaar en betrouwbaar drinkwater en sanitatie te realiseren. Er wordt gekeken of er voldoende water beschikbaar is en hoe dit veilig van de bron bij de klant kan komen. Water for Life financiert huisaansluitingen, waterkiosken en publieke waterpunten waar mensen jerrycans water kunnen halen.

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1600x900_fit_center-center_85_none/94A4904.jpg
https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1600x900_fit_center-center_85_none/94A4858.jpg

De uitvoering

Als het plan klaar is, wordt een voorstel ingediend bij ons bestuur. Dit wordt getoetst aan de projectcriteria; leiden de projecten tot toegang, zijn ze gericht op arme mensen, zijn de plannen duurzaam en zijn de kosten in verhouding tot de impact? Zo ja, dan start de uitvoering. De aanleg van waterleidingen en toiletten wordt gedaan door lokale aannemers. Zodra het water door de leidingen stroomt, zorgt het lokale waterbedrijf voor voldoende, veilig en betaalbaar drinkwater.

100% van de donaties gaat naar de projecten

Door onze experts is de kwaliteit geborgd

Lokale drinkwaterbedrijven zorgen voor duurzaamheid

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x1920_fit_center-center_85_none/94A2785.jpg

Bestuur

Water for Life is een zelfstandige stichting met een onafhankelijk bestuur. Het bestuur beheert de giften en houdt toezicht op de juiste besteding daarvan. Op dit moment bestaat het bestuur uit:

R.M. (Renée) Bergkamp - voorzitter
W.J. (Wim) den Hertog - penningmeester
A.M. (Annette) Ottolini - secretaris
C.S. (Rolien) Sasse
A.W.P. (Allard) Stapel
J.J. (Jelle) Hannema

De directeur van Stichting Water for Life is Toine Ramaker. Zijn positie als directeur van Water for Life is onbezoldigd.