https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x960_fit_center-center_85_none/DSCN7191_2.jpg

Over Water for Life

Een initiatief van Nederlandse drinkwaterbedrijven, omdat iedereen wereldwijd drinkwater en een toilet verdient.

100% van de donaties naar de projecten

Kwaliteit is geborgd, dankzij onze experts

duurzaamheid dankzij lokale drinkwaterbedrijven

Onze organisatie

Stichting Water for Life is in 2004 opgericht vanuit het besef dat de Nederlandse kraanwatergebruikers écht een verschil kunnen maken voor iedereen wereldwijd zonder toegang tot goed drinkwater, sanitatie en hygiëne. Daarom zetten de Nederlandse waterbedrijven zich in. Enerzijds om bewustwording te creëren bij haar klanten en samen fondsen te werven. Anderzijds om deze fondsen op een duurzame manier te investeren in het realiseren van duurzame toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen.

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1600x900_fit_center-center_85_none/94A3511.jpg
https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1600x900_fit_center-center_85_none/94A3990.jpg

Lange termijn partnerschappen

De projecten worden uitgevoerd door VEI. Via VEI hebben Nederlandse drinkwaterbedrijven lange termijn partnerschappen met waterbedrijven in lage inkomenslanden. Zij delen kennis en capaciteit om de bedrijfsvoering te verbeteren, en zo meer mensen te bereiken. Hier sluiten wij met Water for Life bij aan. Water for Life financiert de infrastructuur, en eventuele trainingen. Alle overige kosten worden gedekt door de waterbedrijven. Hiermee borgen wij dat 100% van de donaties naar de projecten gaan.

Onze werkwijze

Lokale waterbedrijven schrijven samen met Nederlandse drinkwaterexperts, projectvoorstellen om voor mensen die dit het hardst nodig hebben toegang te tot betaalbaar en betrouwbaar drinkwater en santaire voorzieningen te realiseren. Er wordt gekeken of er voldoende water beschikbaar is en hoe er voldoende en veilig water van de bron bij de klant kan komen. Vervolgens worden er publieke waterpunten gebouwd, waar mensen water kunnen halen, die zij afrekenen per jerrycan. Soms kunnen mensen wel de waterrekening betalen, maar hebben zij geen geld voor een aansluiting. Samen met het waterbedrijf kijken wij dan of we deze kunnen subsidiëren, of dat de klant deze in termijnen kan betalen.

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1600x900_fit_center-center_85_none/94A4904.jpg
https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1600x900_fit_center-center_85_none/94A4858.jpg

De uitvoering

Als het plan klaar is, kan een voorstel worden ingediend bij ons bestuur. Deze wordt getoetst aan de project criteria; of de projecten leiden tot toegang, gericht zijn op de arme mensen, de plannen duurzaam zijn en of de kosten in verhouding zijn tot de impact. Zo ja, dan kan de uitvoering starten. De projecten worden lokaal aanbesteed en aanleg van waterleidingen en toiletten wordt gedaan door lokale aannemers, onder supervisie van de drinkwaterbedrijven. Zodra het water door de leidingen stroomt, zorgt het lokale waterbedrijf voor het leveren van voldoende, veilig en betaalbaar drinkwater aan hun nieuwe klanten.

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x1920_fit_center-center_85_none/94A2785.jpg

Bestuur

Water for Life is een zelfstandige stichting met een onafhankelijk bestuur. Het bestuur beheert de giften en houdt toezicht op de juiste besteding daarvan. Op dit moment bestaat het bestuur uit:

ir. M.G.M. (Martien) den Blanken - voorzitter
W.J. (Wim) den Hertog - penningmeester
A.M. (Annette) Ottolini - secretaris
C.S. (Rolien) Sasse
A.W.P. (Allard) Stapel
J.J. (Jelle) Hannema

De directeur van Water for Life is Marco Schouten. Zijn positie als directeur van Water for Life is onbezoldigd.

Onze partners

https://www.waterforlife.nl/files/logos/logovitensnoslogan-1.svg
https://www.waterforlife.nl/files/logos/logo-evides-svg.svg
https://www.waterforlife.nl/files/logos/wbg.svg
https://www.waterforlife.nl/files/logos/logo_wml.jpg
https://www.waterforlife.nl/files/logos/Logo_PWN_2012_zonder-achtergrond.png
https://www.waterforlife.nl/files/logos/VEI-LOGO-RGB-12.jpg