Disclaimer

Stichting Water for Life (Kamer van Koophandel 08122687), hierna te noemen Water for Life, verleent jou hierbij toegang tot www.waterforlife.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Water for Life behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Water for Life spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Water for Life.
Alle informatie is onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Water for Life nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Laatste versie 28 mei 2020.