https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x960_fit_center-center_85_none/Lina2-2.PNG

Binnenkort schoon kraanwater voor Lina en haar buurtgenoten in Mozambique

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x1920_fit_center-center_85_none/foto.jpg

Afgelopen maand vertelden wij over Lina uit Mozambique. Zij woont, met 10.000 anderen, in de wijk Tsansatine. Door de slechte watervoorziening komen hier nog ziektes als cholera voor. Om die reden zijn de inwoners van Tsansatine naar de gemeente gestapt om toegang tot schoon kraanwater te vragen. Deze aanvraag is bij het lokale waterbedrijf FIPAG terecht gekomen. FIPAG werkt al lange tijd samen met de Nederlandse drinkwaterbedrijven om FIPAG te ondersteunen bij hun bedrijfsvoering om meer mensen beter drinkwater te kunnen leveren. In de afgelopen maanden zijn medewerkers van FIPAG samen met Nederlandse experts de wijk in gegaan om in kaart te brengen hoeveel mensen er wonen, welke bron gebruikt kan worden voor de nieuwe watervoorziening en waar de waterleidingen geplaatst moeten worden om een betrouwbaar drinkwatersysteem aan te kunnen leggen.

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x1920_fit_center-center_85_none/Lina1.PNG

De inwoners van Tsansatine zijn erg arm en hebben vaak geen vast inkomen waardoor het voor hen vaak niet mogelijk is om te sparen en aan het einde van de maand hun waterrekening te betalen. Daarom is er samen met de bevolking voor gekozen om tien publieke waterpunten aan te leggen, waar zij straks jerrycans drinkwater kunnen kopen voor een vast tarief. Een lokale verkoper wordt aangesteld die het geld ontvangt en verantwoordelijk is voor het onderhouden van het watertappunt. Met de inkomsten kan deze verkoper de maandelijkse waterrekening betalen aan het waterbedrijf en zelf iets extra’s verdienen. Naast de nieuwe infrastructuur, worden ook, samen met lokale gezondheidsorganisaties trainingen gegeven aan nieuwe klanten over hoe zij veilig water kunnen halen en hoeveel ze voor het kraanwater moeten betalen en waarom. Het lokale waterbedrijf blijft monitoren of inwoners duurzaam omgaan met het kraanwater om ervoor te zorgen dat er nu en in de toekomst veilig en voldoende kraanwater is.

Help mee!