https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x960_fit_center-center_85_none/Picture12.jpg

Drinkwater voor scholen en huishoudens in Long My, Vietnam

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x1920_fit_center-center_85_none/Picture2_2020-10-27-123758.jpg

Luong Nghia en Xa Pien Communes zijn twee wijken in Long My, Vietnam. Inwoners van deze wijken zijn vooral afhankelijk van landbouw. Vanwege het hoge zoutgehalte is het rivierwater niet geschikt als drinkwater of voor irrigatie.

Inwoners gebruiken daarom al 20 jaar lang diepe waterputten om grondwater te winnen. Dit grondwater wordt niet gedesinfecteerd voor gebruik en is om die reden geen veilig drinkwater. Sommige mensen vangen regenwater op in grote tonnen of kopen grote plastic flessen water om te drinken en om mee te koken.

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x1920_fit_center-center_85_none/Picture8.jpg

Water for Life heeft in een samenwerking met het lokale waterbedrijf HAWASUCO een project opgezet om inwoners te voorzien van schoon en veilig drinkwater uit de kraan. Deze duurzame vorm van watervoorziening is bestand tegen ontwikkelingen als klimaatverandering, bodemdaling, zoutgehalte in rivierwater, bevolkingsgroei en de daarmee samenhangende toename van de watervraag.

In totaal is er meer dan 16 kilometer waterleidingnetwerk aangelegd en zijn hier al 427 huishoudens op aangesloten. Deze inwoners hebben nu een eigen kraan met veilig drinkwater. Daarnaast hebben nu ook twee middelbare scholen, vier basisscholen, een kleuterschool, een gezondheidsinstelling en twee kantoren van het People Committee schoon drinkwater.

Help mee!