https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x960_fit_center-center_85_none/Knipsel2.PNG

In Mangochi, Malawi krijgen 6.800 mensen schoon drinkwater

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x1920_fit_center-center_85_none/Knipsel_2021-01-20-122124.PNG

In Mangochi, een stad in het zuiden Malawi, wonen veel arme mensen in buitenwijken. Deze mensen komen vaak rond door zelf verbouwde groenten op de markt te verkopen. Juist in deze buitenwijken is meer dan de helft van de mensen aangewezen op vervuild en zout drinkwater uit waterputten, rivieren en stroompjes. Het is hier vaak de taak van vrouwen en meisjes om water te halen. Omdat ze vaak ver moeten lopen naar een waterput of rivier, gaan meisjes niet naar school en kunnen vrouwen niet werken. Water for Life ondersteunt, samen met de Nederlandse drinkwaterbedrijven, het lokale waterbedrijf dat verantwoordelijk is voor de waterlevering in dit gebied. Samen zetten wij ons in om ervoor te zorgen dat mensen in de buitenwijken van Mangochi toegang krijgen tot schoon en betrouwbaar drinkwater.

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x1920_fit_center-center_85_none/Knipsel2.PNG

Hiervoor leggen we 13 kilometer waterleidingnetwerk aan en bouwen we 20 kiosken. Bij deze ‘waterwinkeltjes’ kunnen de mensen straks voor een betaalbare prijs schoon en betrouwbaar drinkwater kopen. Het lokale waterbedrijf is samen met de lokale bevolking verantwoordelijk voor het beheer van de kiosk. Er wordt een verkoper aangesteld, die het watertarief reguleert en de kiosk beheert. Ook geven we de bewoners van het gebied trainingen over hygiëne en veilig watergebruik. Het project is gestart om 6.800 mensen in Mangochi toegang tot goed en betrouwbaar drinkwater te geven. Hierdoor hoeven meisjes en vrouwen geen lange afstanden meer te lopen om vervuild water te halen. Zij hebben nu weer tijd om naar school te gaan of te werken. De toegang tot water, ieders basisbehoefte, is niet alleen goed voor de gezondheid van mensen, maar biedt ook meer educatieve kansen voor meisjes en bevordert de economie.

Help ook mee!