https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x960_fit_center-center_85_none/first-conn.2.jpg

Water for Life voorziet 4.000 mensen in Arusha – Tanzania van toegang tot kraanwater

20 februari 2020

In mei 2019 is het Water for Life project van Arusha – Tanzania door het bestuur goedgekeurd. Het lokale waterbedrijf is toen direct aan de slag gegaan. Inmiddels is er 9,4 kilometer nieuw waterleidingnetwerk aangelegd in twee wijken en zijn meer dan 200 huishoudens aangesloten op het waterleidingnetwerk. Deze huishoudens zijn nu klant van het lokale waterbedrijf en hebben structureel toegang tot kraanwater.

Water, sanitatie en hygiene hebben lange tijd weinig prioriteit gehad in, met name, lage inkomenslanden. Er is onvoldoende kennis en capaciteit en de minimale infrastructuur is vaak slecht onderhouden. Water gerelateerde ziektes, zoals cholera en diarree, komen hierdoor nog steeds vaak voor, met name in arme wijken.

Water for Life draagt bij en werkt samen met de lokale waterbedrijven om ervoor te zorgen dat er juist ook voor deze mensen structurele toegang tot drinkwater wordt gerealiseerd. Wij vinden dat iedereen recht heeft op water en sanitatie.

Wilt u ook helpen? Kijk dan hier
https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1600x900_fit_center-center_85_none/first-conn.2.jpg