https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x960_fit_center-center_85_none/P1060139.JPG

Water, sanitatie en hygiene op scholen in Arusha, Tanzania

https://www.waterforlife.nl/files/logos/Rotary.png
https://www.waterforlife.nl/files/logos/WASH-YOUR-HANDS.png
https://www.waterforlife.nl/files/logos/WFLlogo.jpg
https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x1920_fit_center-center_85_none/94A4640.jpg

Rotary en Water for Life zetten zich samen in om voor 27.500 kinderen water, sanitatie en hygiene te realiseren

Op minder dan de helft van de scholen in lage inkomenslanden is er drinkwater en een goed en veilig toilet beschikbaar voor kinderen. Iedere dag sterven er wereldwijd meer dan 1.300 kinderen per dag ten gevolge van diarree door vervuild water, slechte sanitatie en gebrekkige hygiëne. Soms kunnen kinderen, met name meisjes niet naar school omdat er geen voorzieningen zijn.

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x1920_fit_center-center_85_none/arusha-school.jpeg

Water, een veilig toilet en goede hygiëne op scholen in Arusha

Daarom hebben we gezamenlijk een eerste project opgezet in Arusha, Tanzania. Hier hebben wij samen met de gemeente en het waterbedrijf 20 scholen in lage inkomenswijken geselecteerd. Op deze scholen zijn geen, of veel te weinig toiletten en in de meeste gevallen geen toegang tot water. Met de fondsen die wij werven zullen we nieuwe infrastructuur aanleggen en een trainingsprogramma opzetten. Zo zullen we bijvoorbeeld de gemeente en het school bestuur trainen in budgetteren en onderhoud en beheer. Maar zetten wij ook samen met de leraren 'Health club's' op. Hierin zitten kinderen die zich inzetten voor de gezondheid van hun medeleerlingen en een veilige schoolomgeving. Goede hygiene, maar ook goed onderhoud en beheer zijn namelijk noodzakelijk om nu, maar ook in de toekomst de gezondheid van de kinderen te waarborgen.

Klik hier om de locatie van de scholen te bekijken
https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x1920_fit_center-center_85_none/RWS_Rotary-89.jpg

Rotary voor water, sanitatie en hygiëne

De Rotary bestaat wereldwijd uit meer dan 35.890 clubs waarin meer dan 1,2 miljoen leden een veelomvattend netwerk van professionals vormen. Zij zetten vrijwillig tijd en kennis in om de maatschappij waarin zij leven te dienen. Rotary is wereldwijd actief om schoon water, sanitatie en hygiëne voor iedereen bereikbaar te maken.

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x1920_fit_center-center_85_none/94A4756.jpg

Water for Life School WASH

Water for Life werkt sinds 2009 op scholen in Mozambique, Kenia en Ghana. Dit is gestart omdat onze partner waterbedrijven last hebben van vervuiling van het grondwater onder andere door slechte sanitatie. Door te werken op scholen werken wij midden in de samenleving aan de toekomst van de gemeenschappen.

De afgelopen jaren hebben we een benadering uitgewerkt: de voorzieningen zijn veilig, robuust en modern. Ze zijn goed en gemakkelijk te onderhouden en gebruiken geen water. Water for Life heeft in samenwerking met waterbedrijven al op meer dan 300 scholen in lage inkomenslanden met succes WASH voorzieningen aangelegd. Daarmee zijn concreet meer dan 175.000 kinderen bereikt!

https://www.waterforlife.nl/files/logos/Rotary.png
https://www.waterforlife.nl/files/logos/Knipsel.JPG
https://www.waterforlife.nl/files/logos/AUWSSA-Logo.jpg
https://www.waterforlife.nl/files/logos/WFLlogo.jpg