https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x960_fit_center-center_85_none/community-engagement-meeting.jpg

Kenia - Drinkwater en een toilet in Nakuru

7.1 km waterleiding

500 huisaansluitingen

12.500 mensen

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/_1920x1920_fit_center-center_85_none/Pipelaying6.jpg

In de oostelijke en zuidelijke gebieden van Nakuru wonen veel arme mensen. De bewoners verdienen meestal een minimum inkomen, waarmee ze alleen voedsel en de huur van hun huis kunnen betalen. Goede drinkwater- en sanitaire voorzieningen voor alle inwoners zijn er niet.

Mensen kopen drinkwater van hun buurtgenoten die wel een aansluiting hebben, gebruiken flessenwater of vangen regenwater op. Er zijn toiletten aanwezig in Nakuru, maar deze worden gedeeld en illegaal geleegd in open afvoeren, rioolvijvers of begraven buiten het terrein. Hierdoor hebben inwoners last van de geur en zijn er insecten- en knaagdierplagen. Door de slechte leefomstandigheden in deze wijken, komt hier veel criminaliteit voor. Bewoners hebben meer waterleidingen en rioolleidingen nodig om de groeiende bevolking te kunnen bedienen.

Het lokale waterbedrijf NAWASSCO zorgt er in samenwerking met Water for Life voor dat er een goede watervoorziening en sanitaire voorzieningen komen, vooral voor de lage inkomensgebieden. De lokale bevolking wordt door middel van voorlichting en focusgroepen betrokken bij het project. Hierdoor zien bewoners het belang van goede hygiëne en duurzaam watergebruik en hebben zij de mogelijkheid feedback te geven aan het waterbedrijf.

Nieuws uit Nakuru

https://www.waterforlife.nl/files/visuals/WhatsApp-Image-2020-11-24-at-15.38.56-1.jpeg

6MILE draagt bij aan schoon drinkwater en toiletten in Nakuru, Kenia

Het lokale waterbedrijf heeft met de financiering van 6MILE via Water for Life een gezondheidscampagne opgezet en het waterleidingnetwerk uitgebreid naar de stad Nakuru. In totaal zijn meer dan 25.000 mensen bereikt!

Onze partner

https://www.waterforlife.nl/files/logos/nawassco.png

Wij werken samen met het lokale waterbedrijf NAWASSCO om de drinkwatervoorziening te verbeteren en ervoor te zorgen dat meer mensen toegang krijgen tot veilig en betrouwbaar drinkwater.